Menu

Pensioenakkoord en Verantwoordingsorgaan

Er komt een nieuw pensioenstelsel aan, waar sociale partners en het pensioenfondsbestuur een belangrijke rol in gaan spelen. Maar ook het VO! Wat staat er in het Pensioenakkoord, hoe bereidt u zich voor op uw rol en wat is precies die rol? GPSS heeft diverse trainingen ontwikkeld, die we ook online geven: over het Pensioenakkoord en over de rol van het VO hierbij. Wilt u meer informatie, stuurt u dan een e-mail naar info@gpss.nu

Goverance

Pensioen Juridisch

Strategie

Stakeholder Management

GPSS

Het team van GPSS bestaat uit Paulien Siegman en Selma Smit. GPSS focust zich op governance vraagstukken in integraal perspectief (zie ook ons interview in Financial Investigator van oktober 2016). 

Als enig bureau in Nederland hebben de partners van GPSS volop met de ‘poten in de klei’ gestaan en meegeholpen koers te bepalen en dat doen ze nog steeds. Als adviseur,  voorzitter van een pensioenfonds, als voorzitter of lid van een raad van toezicht, lid van een verantwoordingsorgaan, directeur en manager van pensioenbureaus en als opleider.

Meer over ons             

Omgekeerd gemengd bestuursmodel

Overweegt u ook over te gaan naar het one tier board / omgekeerd gemengd bestuursmodel? Wij ondersteunen u graag hierbij!
GPSS is het enige bureau dat uitgebreide ervaring heeft  met de begeleiding van fondsen (ondermeer van Rabobank, ABN AMRO, Banden en Wielen) van het allereerste begin - nadenken over welk bestuursmodel - tot en met trainingen van de bestuursleden en de implementatie. Ook publiceren wij regelmatig hierover.

Trainingen en cursussen Verantwoordingsorgaan

GPSS verzorgt al jaren trainingen en workshops voor verantwoordingsorganen. Sinds 2020 doen we dit ook online. En die worden zeer positief gewaardeerd! Zie onze referenties en ook onze folder voor de verschillende mogelijkheden. Maatwerk is uiteraard mogelijk! Voor ambitieuze VO's begeleiden we ook regelmatig zelfevaluaties.