Menu

Verantwoordingsorgaan en Ondernemingsraad: GPSS ondersteunt bij Wet toekomst pensioenen

GPSS is dé adviseur en trainer  voor de medezeggenschap op pensioengebied: VO's en OR'en. Daarom is zij bijvoorbeeld door de StAr gevraagd om een overzicht op te stellen hoe verantwoordingsorganen zich kunnen voorbereiden op het nieuwe pensioenstelsel. Want de medezeggenschap heeft hier een belangrijke rol in!

Wij ondersteunen door het geven van kennissessies over de Wet toekomst pensioenen en de rol van het VO en de OR daarin. Ook zijn we sparringspartner en adviseur van diverse verantwoordingsorganen en ondernemingsraden, die we  gedurende het hele transitietraject begeleiden. Dit wordt zeer positief beoordeeld. Wilt u meer informatie, stuurt u dan een e-mail naar info@gpss.nu

Goverance

Pensioen Juridisch

Strategie

Stakeholder Management

GPSS

Het team van GPSS bestaat uit Paulien Siegman en Selma Smit. GPSS focust zich op governance vraagstukken in integraal perspectief (zie ook ons interview in Financial Investigator van oktober 2016). 

Als enig bureau in Nederland hebben de partners van GPSS volop met de ‘poten in de klei’ gestaan en meegeholpen koers te bepalen en dat doen ze nog steeds. Zij zijn bij pensioenfondsen betrokken als adviseur,  voorzitter van  het bestuur, voorzitter of lid van de raad van toezicht, lid van het verantwoordingsorgaan, directeur en manager van pensioenbureaus en als opleider.

 

Meer over ons             

Omgekeerd gemengd bestuursmodel

Overweegt u ook over te gaan naar het one tier board / omgekeerd gemengd bestuursmodel? Wij ondersteunen u, bestuur of verantwoordings orgaan, graag hierbij!
GPSS is het enige bureau dat uitgebreide ervaring heeft  met de begeleiding van fondsen (ondermeer van Rabobank, ABN AMRO, Banden en Wielen) van het allereerste begin - nadenken over welk bestuursmodel - tot en met trainingen van de bestuursleden en de implementatie. Ook publiceren wij regelmatig hierover.

Advisering en trainingen  Verantwoordingsorgaan

GPSS is hét bureau dat verantwoordingsorganen ondersteunt: met onderzoek, maar ook met advisering, zelfevaluaties, trainingen en workshops.  Sinds 2020 doen we dit ook online. Onze trainingen worden zeer positief gewaardeerd! Zie onze referenties en ook onze folder voor de verschillende mogelijkheden. Maatwerk is uiteraard mogelijk!