Menu

Aan de slag met integriteit

e bent bestuurder van een pensioenfonds en wordt gevraagd plaats te nemen in de klantenadviesraad van een uitbestedingspartij van jouw fonds. Op deze wijze kan er voor worden gezorgd dat jullie als klant nog beter worden gehoord door die partij, zo leggen zij uit. Wat doe je?

Dit is een van de zaken waar bestuurders tegenaan kunnen lopen in het kader van integriteit. Een onderwerp dat steeds belangrijker wordt in de pensioenwereld. Want vertrouwen van de deelnemers in pensioenfondsen is cruciaal voor het bestaansrecht en daar speelt integriteit een belangrijke rol bij.

In onze praktijk, zowel als adviseur als in de rol van bestuurder en toezichthouder, komen we regelmatig integriteitsissues tegen. Een goed integriteitsbeleid draagt bij aan een goede governance. Daarom geven wij integriteitworkshops die de bewustwording ten aanzien van integriteitsissues verhogen en ook een gezamenlijk normenkader helpen ontwikkelen. Daarnaast heeft GPSS twee verschillende scans ontwikkeld die inzicht geven in waar u staat op integriteitsgebied.

Ook DNB ziet het belang hiervan en heeft de afgelopen jaren onder een aantal fondsen een uitgebreid integriteitsonderzoek uitgezet. Met veelal stevige bevindingen; van uitbreiding van de rol van de compliance officer tot het beter gebruiken van de SIRA. In haar nieuwsbericht van april jl. schrijft DNB dat zij ook in 2018 het risico op belangenverstrengeling meeneemt in onderzoek. En in het kader van IORP II wederom aandacht zal vragen voor de beheersing van integriteitsrisico’s.

Voorlopig sluitstuk is de aandacht die de monitoringscommissie Code Pensioenfondsen heeft voor dit onderwerp. Recent hebben zij een vragenlijst uitgezet onder bestuurders en intern toezichthouders in de pensioensector met allerlei vragen op het gebied van integriteit en onafhankelijkheid. Een recent thema derhalve!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu.