Menu

Algemeen pensioenfonds (APF)

GPSS kan u adviseren over een breed scala aan pensioenvraagstukken. Wij staan voor governance in integraal perspectief, maar u kunt ook voor onderdelen van onze dienstverlening kiezen.

Algemeen Pensioenfonds (APF)

Sinds 1 januari 2016 kent Nederland een nieuwe uitvoeringsvorm voor pensioenregelingen, het Algemeen Pensioenfonds (APF). Doel van dit type pensioenfonds is om nieuwe mogelijkheden te creëren voor pensioenfondsen die niet meer zelfstandig verder willen of kunnen of om andere redenen ervoor kiezen om samen te werken met andere fondsen. In het APF kunnen schaalvoordelen worden behaald, en gescheiden vermogens worden gehanteerd (ringfencing).

Van pensioenfonds naar APF

Een pensioenfonds kan zich omvormen tot een APF en zo met andere fondsen samenwerken of kan de eigen verplichtingen overdragen naar een APF en tot liquidatie overgaan. Zo zijn kwetsbare fondsen niet veroordeeld tot een bedrijfstakpensioenfonds of een beperkt aantal verzekeraars.

Van verzekeraar naar APF

Tevens staat het APF open voor bedrijven die nu hun pensioenregeling bij een verzekeraar hebben ondergebracht. Met de huidige solvabiliteitsopslag die wordt gevraagd, kan dit een aanzienlijke kostenbesparing betekenen. Want een nieuw contract voor een middelloonregeling met een verzekeraar kan op dit moment tot wel 50% duurder worden! En ook vrijwillige bedrijfstakpensioenfondsen of commerciële partijen kunnen een APF starten. Kortom, de mogelijkheden voor pensioenuitvoering worden fors uitgebreid. Het is belangrijk dat u als werkgever of als pensioenfondsbestuurder zich daarvan bewust bent.

Kennis en ervaring
GPSS kan u daarbij ondersteunen. Wij onderzoeken graag samen met u of het APF eenoptie voor u is en of het uw pensioenuitvoering effectiever of efficiënter kan maken. Wij kennen de ins en outs van algemene pensioenfondsen, want wij zijn actief betrokken bij de oprichting van een APF. Een eerste aftrap zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van een workshop, die wij al bij verschillende fondsen hebben gegeven. Of door uw concrete vragen te beantwoorden, zoals wij onder meer voor diverse bedrijfstakpensioenfondsen hebben gedaan.

Neem contact op met GPSS

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Stuurt u ons dan een mailtje via info@gpss.nu of belt u ons. Wij helpen u graag verder. Paulien Siegman (06 – 83 94 89 07) en Selma Smit
(06 – 46 34 49 24).