Menu

APF oplossing voor gesloten pensioenfonds?

Een gesloten fonds met een slechte financiële positie is genoodzaakt onderdak te zoeken bij een (her)verzekeraar of ander pensioenfonds. Dit leidt vaak tot hoge kortingen. Een recente praktijkcase maakt duidelijk of onderbrenging bij een APF een oplossing is.

Steeds vaker kiezen werkgevers en sociale partners er voor hun pensioenregeling niet meer te laten uitvoeren door het eigen (bedrijfstak)pensioenfonds. Deze fondsen worden dan gesloten, want er vindt geen nieuwe opbouw meer plaats. Indien een gesloten fonds een slechte financiële positie kent (beleidsdekkingsgraad onder het minimaal vereist vermogen), moet het overgaan tot het verzekeren bij een verzekeraar, of de pensioenen onderbrengen bij een verzekeraar of pensioenfonds. Zo staat in artikel 150 Pensioenwet. Dit artikel beoogt de kwetsbare financiële positie en opzet van het gesloten fonds op te heffen. Overgang naar een verzekeraar is echter vaak geen optie, omdat dit met een flinke korting van de pensioenen gepaard kan gaan. Dit geldt ook voor de overgang naar een ander pensioenfonds; immers, de pensioenen moeten dezelfde dekkingsgraad kennen als het ontvangende fonds. Als die er beter voorstaat, moet het verschil worden gekort op de over te brengen pensioenen.

De vraag is of een APF hier nog mogelijkheden biedt. Kan er worden overgegaan naar een APF zonder dat er moet worden gekort? Dit lijkt een optie, want bij overgang naar een eigen kring of nieuw in te richten – nog lege – multi cliënt (gedeelde) kring van een APF is er geen (hogere) dekkingsgraad waaraan moet worden voldaan. Bovendien zorgt deze overgang ervoor dat de kwetsbaarheid van de uitvoering verminderd. Maar is dat voldoende? Want de kwetsbaarheid van de pensioenen zélf neemt niet af.

In een praktijkcase hebben we, in samenwerking met Focus Orange, van DNB teruggekoppeld gekregen dat DNB waarschijnlijk de collectieve waardeoverdracht naar het APF zal tegenhouden als er niet wordt gekort. Dit op grond van de gedachte dat artikel 150 Pensioenwet beoogt om de financiële positie van gesloten pensioenfondsen te verbeteren. En door een overgang naar een APF zonder korting gebeurt dit niet, zo meent DNB. Verrassend hierbij is dat DNB dus niet alleen kijkt naar de kwetsbaarheid van de uitvoering – die wordt bij een APF beter – maar ook van de pensioenen zelf.
Een APF blijft dus mogelijk, ook voor gesloten fondsen, maar mogelijk dan niet zonder korting.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu.