Menu

Artikelen

GPSS – Special voor VO: Governance nieuwsbrief februari 2023

Lees meer

Beoordelingskader VO noodzaak!

Het belangrijkste besluit waar het VO straks over moet adviseren is het invaarbesluit van het bestuur; de overdracht van de pensioenen van de oude naar de nieuwe regeling. En alles wat daarbij komt kijken. Zoals hoe het pensioenfondsvermogen bij de overgang wordt besteed. Want daar zijn keuzes in te maken. Gaat het pensioenfondsbestuur een deel […]

Lees meer

Evenwichtige belangenafweging door VO

Het wetsvoorstel van de Wtp staat er vol mee: ‘evenwichtige belangenafweging.’ Een pensioenfondsbestuur moet aan evenwichtige belangenafweging doen en een VO moet dit beoordelen. Maar wat is evenwichtige belangenafweging precies en hoe toets je dat als VO? En wat is hierbij de rol van het intern toezicht (raad van toezicht, visitatiecommissie of de niet-uitvoerende bestuurders […]

Lees meer

Ervaringen van VO’s met GPSS

Wat hebben de Verantwoordingsorganen van de pensioenfondsen van Shell, Rabobank en Heineken met elkaar gemeen? Dat zijn een paar voorbeelden van VO’s die we in 2022 hebben geadviseerd of een training hebben gegeven over de Wet toekomst pensioenen en hun rol daarin. Hieronder vindt u wat zij over ons zeggen, zoals al opgenomen op onze […]

Lees meer

Hoe organiseert een VO goede advisering?

Een beoordelingskader maken is maar één, maar wel een belangrijk!, onderdeel van wat er nodig is om als VO aan de slag te gaan in het kader van de Wet toekomst pensioenen. Er gaat veel op VO’s afkomen en daarom is het belangrijk om goed voorbereid te zijn. Door de Stichting van de Arbeid waren […]

Lees meer

GPSS – Governance nieuwsbrief april 2021

Omdat er zoveel te melden valt publiceren we weer een nieuwe governance nieuwsbrief!

Lees meer

Nieuw pensioenstelsel: governance aanpassen?

Het nieuwe pensioenstelsel moet er zijn in 2026. Ondanks dat het wetsvoorstel nog in ontwerp is, staat vast dat het een enorme klus is voor pensioenfondsen. Naast alle werkzaamheden die het bestuur toch al op zijn bordje heeft, komt dit er nog eens bij. Hoe gaat het bestuur dat doen? Nóg langer vergaderen of nog […]

Lees meer

Medezeggenschap: aan de slag met het nieuwe pensioenstelsel!

Veel werkgevers zijn gestart met afspraken maken over het nieuwe pensioenstelsel. De (C)OR kan daarbij een belangrijke gesprekspartner zijn. Ook pensioenfondsbesturen zijn begonnen met kennisopbouw en plannen maken rondom het nieuwe pensioenstelsel. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de uitwerking van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen sociale partners en het pensioenfondsbestuur in een concreet plan van aanpak. Beide partijen […]

Lees meer

Onderzoek: Sleutelfuncties in Omgekeerd gemengd bestuursmodel

GPSS heeft recent onderzoek uitgevoerd onder 16 fondsen met een omgekeerd gemengd bestuursmodel naar de inrichting van de sleutelfuncties. De conclusie is dat het voor pensioenfondsen met het OGM een hele puzzel is gebleken om de sleutelfuncties in het richten. Dit komt mede door de wijze waarop de IORP II-regelgeving in de Nederlandse regelgeving is […]

Lees meer

Rol verantwoordingsorgaan bij keuze transitie FTK

Dit jaar dienen pensioenfondsbesturen een besluit te nemen of ze vanaf 2022 al dan niet gebruik willen maken van het zogenaamde transitie FTK. Dit is een belangrijke keuze. Een keuze c.q. besluit waarover verantwoordingsorganen geen adviesrecht hebben, terwijl het wel een impactvolle keuze is waarbij veel belangen een rol spelen en evenwichtige afweging noodzakelijk is. […]

Lees meer