Menu

Artikelen

Governance nieuwsbrief GPSS – oktober 2019

Lees meer

Verdere professionalisering VO is een feit + Uitnodiging seminar

In 2015 hebben wij (via d’Hooghe Siegman) onderzoek gedaan naar de werking van verantwoordingsorganen die sinds 2014 extra bevoegdheden hebben gekregen. Toen was de conclusie dat VO’s een goede eerste start hadden gemaakt, maar er nog veel ruimte voor verbetering bestond. Dit jaar zijn in Pensioen Pro diverse negatieve uitingen gedaan over VO’s. Ze zouden […]

Lees meer

Kortingen: de rol van het intern toezicht, VO en BO

De financiële positie van veel pensioenfondsen is op dit moment zodanig dat kortingen onvermijdelijk lijken. Veel fondsen bereiden zich daarop voor. Met aangescherpte communicatie, intensivering van het overleg met sociale partners en het in kaart brengen van het benodigde besluitvormingsproces. Daarbij rijst vaak de vraag in hoeverre het intern toezicht, maar ook het verantwoordingsorgaan (VO) […]

Lees meer

Slager móet eigen vlees keuren binnen one tier board

One tier board Het one tier board model kent twee verschillende soorten bestuurders: de niet-uitvoerende en de uitvoerende bestuurders. Ze hebben allen als taak om het fonds te besturen, maar de NUB-ers zijn tevens interne toezichthouders, net als de Raad van Toezicht in het paritaire model. Praktijk In onze praktijk zien wij dat bij veel […]

Lees meer

Bijblijven: Ontwikkelingen op wetgevingsgebied

De ontwikkelingen op wetgevingsgebied in pensioenland gaan hard. Het is lastig om goed op de hoogte te blijven. Daarom geeft GPSS regelmatig actualiteitensessies. In deze en de komende nieuwsbrieven zullen we telkens kort twee actuele ontwikkelingen aanstippen. Waardeoverdracht kleine pensioenen Sinds 2018 is de Wet waardeoverdracht kleine pensioenen in werking getreden (over afkoop), maar pas […]

Lees meer

Governance nieuwsbrief GPSS – juni 2019

Lees meer

VO heeft recht op minimaal 5 dagen training

Ondanks negatieve berichten over verantwoordingsorganen (VO’s), zien wij in onze praktijk VO’s die sterk zijn gegroeid in hun rol en hun taken heel serieus nemen. Veel VO’s willen trainingen volgen. De wet bepaalt dat VO-leden (en overigens ook: BO-leden) recht hebben op minimaal 5 dagen training per jaar.   Lees hieronder het hele artikel Recent […]

Lees meer

Praktijkervaringen omgekeerd gemengd bestuursmodel

De partners van GPSS adviseren niet alleen pensioenfondsen, maar vervullen zelf ook diverse nevenfuncties om uit eigen praktijkervaring te kunnen putten. Selma Smit vertelt in onderstaand interview over haar ervaringen als onafhankelijk voorzitter en niet uitvoerend bestuurder bij een pensioenfonds met een omgekeerd gemengd bestuursmodel.   Om te zorgen dat we in onze adviespraktijk ook […]

Lees meer

Geschiktheidsbudget gewenst voor intern toezicht

Intern toezichthouders van pensioenfondsen moeten onafhankelijk en geschikt zijn. Volgens de nieuwe beroepscode voor interne toezichthouders in de pensioensector (VITP) moeten zij nu ook die geschiktheid onderhouden. Maar veel interne toezichthouders kennen noch een geschiktheidsplan noch een budget. Wij vinden dat dit anders moet.   Intern toezichthouders, leden van de raad van toezicht of de […]

Lees meer

Hoe selecteer je een Algemeen pensioenfonds (APF)?

Pensioenfondsen die de overgang naar een APF overwegen, kijken onder meer naar de omvang van het vermogen dat het APF beheert en andere financiële aspecten van het APF zoals dekkingsgraad, risicohouding, premieniveau en kosten op kringniveau. Daarnaast is het ook zinvol om de volgende meer kwalitatieve criteria in de selectie te betrekken.   Besturing Bestuursmodel […]

Lees meer