Menu

Auditfunctie IORP2 = auditcommissie one tier board?

Voor pensioenfondsen met een omgekeerd gemengd bestuursmodel (OGM) is in beginsel een auditcommissie verplicht. De IORP2 richtlijn en de Nederlandse wetgeving die dit verder uitwerkt, bevatten regelgeving over de interne auditfunctie . Wat betekent dit voor de auditcommissie in het OGM?

Pensioenwet
In het Besluit Uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt de auditcommissie voorgeschreven voor het OGM, tenzij hiervoor ontheffing van DNB is verkregen. Het Besluit geeft echter verder geen regels, alleen dat de auditcommissie “in ieder geval (is) belast met het toezicht op de risicobeheersing, het beleggingsbeleid en de financiële informatieverschaffing door het fonds”. Bij veel fondsen bestaat deze commissie uit niet-uitvoerende bestuurders. Soms zijn er externe deskundigen aan toegevoegd. De taken van de auditcommissie bestaan vaak onder andere uit het adviseren van de niet-uitvoerende bestuurders op de bovengenoemde gebieden, maar gaan soms verder dan dat.

IORP2 wetgeving

In het wetsvoorstel dat recent is verschenen vanwege de IORP2 richtlijn staat dat een pensioenfonds over een interne auditfunctie moet beschikken. Deze functie ziet toe op het “adequaat en doeltreffend functioneren van de interne controlemechanismen en andere procedures en maatregelen ter waarborging van de integere en beheerste bedrijfsvoering van het pensioenfonds”. Degene die deze functie gaat uitoefenen moet hiertoe geschikt zijn en ook betrouwbaar. In het Besluit FTK zal worden uitgewerkt dat deze functie onafhankelijk moet kunnen worden ingevuld en niet door dezelfde persoon(en) als degene die de andere twee sleutelfuncties uitoefent, de risicobeheer- en de actuariële functie.

Kan auditcomissie interne auditfunctie invullen?

De vraag is nu of de auditcommissie in het OGM de interne auditfunctie functie als beschreven in IORP2 kan invullen, zodat geen extra functionarissen, commissies of deskundigen hoeven te worden aangesteld. De vraag hierbij is hoe de onafhankelijkheidseis van de interne auditfunctie door de wetgever zal worden ingevuld. Zoals gezegd bestaan veel auditcommissies (mede) uit bestuursleden, wat mogelijk niet als onafhankelijk wordt gezien. In dat geval zullen fondsen met het OGM hun auditcommissie moeten aanpassen of een extra (interne audit) functie moeten inrichten. Wij adviseren om de uitwerking van de wetgeving goed te monitoren en in kaart te brengen welke wijzigingen van uw governance wellicht nodig zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu.