Menu

Belanghebbendenorganen

Sinds de Wet versterking bestuur pensioenfondsen bestaan er belanghebbendenorganen. Hoe vult u uw rol in en zorgt u voor een goede uitoefening van uw taken? Hoe sturend mag u zijn richting het bestuur, welke rechten heeft u, welke plichten en hoe vindt het contact plaats met het bestuur pensioenfonds en intern toezicht? Zo maar een paar vraagstukken waar u mee te maken kan krijgen. GPSS heeft veel ervaring met allerlei soorten pensioenvraagstukken en richt zich vooral op:

Governance

Governance vraagstukken zijn GPSS toevertrouwd. Denk hierbij aan vraagstukken over de invulling van uw rol, het voorbereiden op uw toetsing door DNB, borging van passende kennis, competenties en gedrag en het op peil houden hiervan, het zorgen dat u als belanghebbendenorgaan effectief bent in uw functioneren, hoe beoordeelt u het beleid en de documenten van het bestuur en checks & balances, etc. Lees meer

Pensioen juridisch

Alle mogelijke juridische vraagstukken op pensioengebied. Denk hierbij aan de wijze van uitoefening van uw advies- en instemmingsrechten, het vaststellen of u medezeggenschapsrechten heeft voor een specifiek onderwerp, de beoordeling van het beloningsbeleid, liquidatie van het pensioenfonds, de uitvoerings- en de uitbestedingsovereenkomst, etc. lees meer

Strategie

Strategische vraagstukken op pensioen gebied zijn niet meer weg te denken. Denk hierbij aan vraagstukken zoals het overbrengen van de pensioenregeling naar het buitenland of naar een algemeen pensioenfonds (APF) of toetreding van nieuwe partijen tot uw kring, hoe u uw rol daarbij invult en daadwerkelijk invloed uitoefent, op welke wijze u beoordeelt, hoe u verantwoording aan uw achterban aflegt, etc. lees meer

Stakeholdermanagement

U opereert in een speelveld waarin duurzame relaties met uw stakeholders essentieel zijn voor uw effectiviteit. Denk hierbij aan uw relatie met partijen, zoals de werkgever, bestuur en intern toezicht. GPSS ondersteunt daarbij bijvoorbeeld door begeleiding van sessies waarin de samenwerking tussen partijen in kaart wordt gebracht en verbeterd, zelfevaluaties, het opzetten en implementeren van communicatietrajecten, etc. Lees meer

Neem contact op met GPSS

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Stuurt u ons dan een mailtje via info@gpss.nu of belt u ons. Wij helpen u graag verder. Paulien Siegman (06 – 83 94 89 07) en Selma Smit
(06 – 46 34 49 24). Of ga naar contact.

Ga naar contact