Menu

Bijblijven: Ontwikkelingen op wetgevingsgebied

De ontwikkelingen op wetgevingsgebied in pensioenland gaan hard. Het is lastig om goed op de hoogte te blijven. Daarom geeft GPSS regelmatig actualiteitensessies. In deze en de komende nieuwsbrieven zullen we telkens kort twee actuele ontwikkelingen aanstippen.

Waardeoverdracht kleine pensioenen

Sinds 2018 is de Wet waardeoverdracht kleine pensioenen in werking getreden (over afkoop), maar pas sinds 1 januari 2019 hebben pensioenuitvoerders het recht kleine pensioenen over te dragen. In de praktijk blijkt dat dit recht te veel beperkt wordt. Want het is namelijk alleen toegestaan in het geval er sprake is van einde deelname én een nieuwe werkgever. Pensioenuitvoerders hebben niet altijd geadministreerd wat de situatie is bij een klein pensioen en bovendien is de reden om tot overdracht over te gaan beperkt.

De actuele ontwikkeling is dat de minister recent heeft aangegeven dat hij hier naar gaat kijken. Maar omdat de doelstelling van de nieuwe wet was dat pensioen zijn bestemming behoudt, en dat dit doel niet in gevaar komt, is het nog maar zeer de vraag of de minister dit probleem gaat oplossen.

IORP II invulling sleutelfunctiehouders

Een andere actuele ontwikkeling betreft de invulling van de sleutelfunctiehouders vanwege de IORP II wetgeving. De nieuwe regels gelden sinds januari 2019, maar DNB is tot recent nog met invulling hiervan gekomen. In februari, mei en juni zijn er op Open Boek diverse richtlijnen verschenen en recent heeft DNB aangegeven dat de sleutelfunctiehouders ook onder de aan te passen Beleidsregel Geschiktheid 2012 komen te vallen. De Pensioenfederatie is hier geen voorstander van en er komt een overleg tussen DNB en de koepelorganisatie.

Voor beide onderwerpen geldt: wordt vervolgd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu.