Menu

Boardroom dynamics in gemengd bestuursmodel

In een gemengd bestuursmodel hebben uitvoerende (UB) en niet uitvoerende (NUB) bestuursleden zitting in één bestuur. Met verschillende rollen. Dit vraagt om extra aandacht voor de boardroom dynamics.

De UB zijn algemeen bestuurder en dagelijkse uitvoerder. De NUB combineren het algemeen bestuurderschap met de interne toezichtstaak.

Paulien Siegman en Geraldine Leegwater hebben recent het boek Praktijk ervaring met het omgekeerd gemengd bestuursmodel bij pensioenfondsen gepubliceerd, waaraan ook Selma Smit heeft bijgedragen. In de interviews die zij hebben gehouden in het kader van dit boek leren we dat deze dubbeltaak binnen het bestuur voor een nieuwe dynamiek zorgt. De heer Walschots, uitvoerend bestuurder bij het Rabobank Pensioenfonds, vertelt dat tijdens de bestuursvergaderingen de tweedeling tussen UB en NUB voelbaar is. “We zijn nog niet echt één geheel, omdat de NUB zich opstellen als vragenstellers aan de UB.” Volgens niet uitvoerend bestuurder van ditzelfde fonds de heer De Hoon, komt dat waarschijnlijk omdat de NUB een oordeel moeten geven over de UB. En omdat de UB meer kennis hebben over de dagelijkse gang van zaken hebben.

In de governance trainingen die GPSS geeft oefenen we met deze verschillende rollen. Wat de bestuurders hierbij kan helpen, zeker in het begin als de rollen nog nieuw zijn, is om aparte vergaderingen te houden van de NUB, van de UB en van het bestuur als geheel. De rol van vragensteller en interne toezichthouder kunnen de NUB dan innemen in de NUB-vergaderingen, zodat er in de (algemene) bestuursvergadering ruimte is om als collectief bestuur te vergaderen. Als de UB dan ook nog vooraf en bij de NUB-vergaderingen zorgen voor voldoende informatie aan de NUB, zal bovendien de behoefte van de NUB om veel vragen aan de UB te stellen afnemen.
In het hierboven genoemde boek zijn nog meer praktische suggesties opgenomen. Het boek is te bestellen via boekOGM@yahoo.com.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu.