Menu

Commentaar bij evaluatie Wet versterking bestuur – 1

In februari jl. zijn de uitkomsten van de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (wet VBP) verschenen. De evaluatie had als doel om inzicht te krijgen in de mate waarin de vier doelen van deze wet zijn gerealiseerd. De komende tijd zullen we in onze nieuwbrieven inzoomen op onderwerpen uit de evaluatie waaraan in andere publicaties weinig aandacht is besteed, terwijl die wel relevant zijn vanuit governance perspectief.

In het eerstvolgende nummer van Pensioenmagazine gaan we uitgebreid in op de uitkomsten en zaken die ons daarin opvallen. In deze nieuwsbrief gaan we in op de inzichten die de evaluatie geeft over de feitelijke tijdsbesteding van bestuurders versus de wettelijke VTE-normen, de mogelijke verklaring daarvoor en leerpunten die daaruit wat ons betreft voortvloeien.

Tijdsbesteding bestuurders versus de VTE-norm
Opvallend is dat 28% van de geënquêteerden de wettelijke VTE-score voor haar functie (veel) te krap vindt. Dit betreft vooral de bestuurders in het gemengde bestuursmodel. Wij vermoeden dat dit de normering voor de uitvoerende bestuurders betreft, gelet op het (bijna) fulltime tijdsbeslag dat daarmee in praktijk vaak gepaard gaat, terwijl de norm geen onderscheid maakt tussen uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders.
Maar ook 29% van de paritaire bestuurders vindt de urennorm te laag.

Tips voor de praktijk
Wij herkennen dit uit de praktijk. Vooral bij fondsen zonder bestuursbureau moeten bestuurders veel zelf doen en kost het besturen meer tijd dan de wettelijke tijdbestedingsnorm. Wij adviseren besturen met dit soort vraagstukken te kijken naar zaken als:
– Rolvastheid van de verschillende bestuursleden, maar ook naar die van het intern toezicht en het verantwoordingsorgaan.
– Uitbreiding van kennis en competenties.
– Een goede onderlinge taakverdeling met duidelijke functieprofielen.
– Een doelmatige en gestructureerde aanpak op basis van een werkplan.
– De wijze waarop het bestuur ondersteund wordt.

Daarnaast zou mogelijk een ander bestuursmodel tot een lagere tijdsbesteding kunnen leiden, maar ook hier hangt het af van de wijze waarop het model wordt ingevuld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu.