Menu

De toegevoegde waarde van de onafhankelijk voorzitter

Zoals u in het artikel De stand van de governance hebt kunnen lezen, gaan steeds meer paritaire fondsen met een onafhankelijk voorzitter werken. Daarnaast hebben alle fondsen met een omgekeerd gemengd bestuursmodel verplicht dit type voorzitter. Om meer inzicht te geven in de toegevoegde waarde die dat kan opleveren, hebben we Nelly Altenburg geïnterviewd. Zij is sinds juli 2014 onafhankelijk voorzitter van bedrijfstakpensioenfonds PNO Media.

Wat was voor PNO Media aanleiding om een onafhankelijk voorzitter te benoemen?

Binnen het bestuur bestond behoefte aan een voorzitter zonder binding met de werkgevers- of werknemersdelegatie. Een dergelijke binding kan de bestuurlijke discussie vertroebelen en daarmee de kwaliteit van besluitvorming onder druk zetten. Doordat medio 2014 zowel de werkgevers- als werknemersvoorzitter afscheid namen, ontstond het momentum om deze wijziging door te voeren.

U heeft als onafhankelijk voorzitter geen stemrecht. Wat vindt u daarvan?

Ik mis het geen seconde! Bij PNO Media is het bestuurlijk besluitvormingsproces van zodanige kwaliteit dat stemrecht geen ander besluitvormingsresultaat oplevert. Daarmee heeft het stemrecht voor mij in deze rol bij dit fonds geen toegevoegde waarde.

Welke overwegingen had het bestuur om u geen stemrecht te geven?

Dat was voor mijn tijd, maar ik denk dat behoud van pariteit bij de besluitvorming zeker een rol heeft gespeeld.

Hoe ziet u uw rol als onafhankelijk voorzitter precies?

Ik zorg dat de vergaderingen goed worden geleid en dat het besluitvormingsproces goed verloopt. Inhoudelijk bewaak ik de consistentie met eerdere besluitvorming en dat besluiten passen binnen de geldende kaders. Ook goed timemanagement is een belangrijk aspect.

De voorbereiding van de vergaderingen doen we in het dagelijks bestuur, waarin ik samen met de werkgevers- en werknemersvoorzitter zitting heb. Daar bewaken we ook of de strategische agenda voldoende bestuurlijke aandacht krijgt en besluiten goed worden opgevolgd.

Tot slot heb ik een rol bij de evaluatie van individuele bestuursleden, de bewaking van de geschiktheid én borging van voldoende doorstroming en diversiteit binnen het bestuur. De afgelopen 5 jaar hebben we 5 nieuwe bestuursleden gekregen waaronder een aantal jonge vrouwen.

Welke vaardigheden en competenties zijn voor u onontbeerlijk in uw rol?

Je moet over het vermogen beschikken om te zorgen dat:

  • Je met een grote groep van A naar B komt
  • Ieder individu in de bestuursvergadering tot zijn recht komt
  • Voldoende tijd beschikbaar is om tot een gedragen besluit te komen
  • De discussie zakelijk blijft, zonder de achtergrond en de waarde van de menselijke maat uit het oog te verliezen.

Belangrijke competenties daarbij zijn:

  • Inschattingsvermogen
  • Humor
  • Verbindend
  • Eisend en dienend wanneer dat nodig is.

Welke situaties vindt u als onafhankelijk voorzitter het meest lastig en wat helpt u daarbij?

Situaties die moeilijk kunnen zijn, zijn de situaties waarin het wringt. Dit kan inhoudelijk zijn, maar ook in de relatie met de uitvoeringsorganisatie of in relaties tussen mensen. Om in deze situaties als onafhankelijk voorzitter goed te kunnen opereren, is het van belang dat het bestuur mij het vertrouwen en voldoende ruimte geeft om te kunnen manoeuvreren. Vanzelfsprekend leg ik vervolgens achteraf aan het bestuur verantwoording af over de stappen die ik heb gezet.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu.