Menu

DNB over IORP II en gemengd model

Tijdens het IOPR II-seminar van 13 en 14 september 2018 jl heeft DNB uitleg gegeven van haar interpretatie van de aankomende IORP II wetgeving. Naar aanleiding van een vraag van GPSS óók voor fondsen met een omgekeerd gemengd bestuursmodel.

Tijdens het seminar is ook de handreiking (http://www.toezicht.dnb.nl/binaries/50-237328.pdf) toegelicht die DNB heeft opgesteld. Deze handreiking is gericht op het paritaire bestuursmodel.
Tijdens het seminar op 13 september heeft GPSS de vraag aan DNB gesteld hoe de sleutelfunctiehouders (Sfh’s) in een gemengd bestuursmodel kunnen worden vormgegeven. DNB zei hierover dat het ingewikkeld is als een niet uitvoerende bestuurder het (interne audit) sleutelfunctiehouderschap gaat doen, en daarover rapporteert aan het bestuur en dan weer vanuit de interne toezichtsrol beoordeelt hoe die rol is gedaan. “Het ligt dus niet voor de hand dat een sleutelfunctiehoudersrol bij de niet uitvoerende bestuurders wordt neergelegd. Bij de uitvoerende bestuurders of op fondsniveau is logischer,” aldus DNB.
Al eerder heeft DNB bij een van onze klanten, een niet zo groot pensioenfonds met een omgekeerd gemengd bestuursmodel, aangegeven dat de uitvoerende bestuurders de Sfh’s mogen zijn.
De reacties op dit antwoord zijn wisselend en ook komt de Pensioenfederatie met een andere invulling dan DNB voorstaat (zie onze nieuwsbrief “Pensioenfederatie over IORP II en het omgekeerd gemengd model”).

Wilt u met andere bestuurders in het gemengde bestuursmodel ideeën en oplossingen uitwisselen, kijkt u dan in de nieuwsbrief onder de kop “Uitnodiging kennisdelen”.