Menu

Ervaringen van VO’s met GPSS

Wat hebben de Verantwoordingsorganen van de pensioenfondsen van Shell, Rabobank en Heineken met elkaar gemeen?
Dat zijn een paar voorbeelden van VO’s die we in 2022 hebben geadviseerd of een training hebben gegeven over de Wet toekomst pensioenen en hun rol daarin.

Hieronder vindt u wat zij over ons zeggen, zoals al opgenomen op onze website www.gpss.nu:

“Met GPSS als onze adviseur en trainer hebben we als VO een goede basis gelegd om het Wtp-traject in te gaan.” (Voorzitter VO Rabobank Pensioenfonds)

“GPSS heeft de studiedag (over het nieuwe pensioenstelsel) uitstekend begeleid. Heel goede uitleg, zeer informatief en veel ruimte voor vragen.” (VO-leden en COR Shell)

“Erg goed/nuttig dat de rol van het VO als uitgangspunt is genomen. Training geeft goed overzicht over de hele transitie, zodat je niet verzuipt in details. Erg interactief.” (VO Heineken pensioenfonds)

GPSS is dé adviseur en trainer van verantwoordingsorganen. Ook doet GPSS regelmatig onderzoek onder en voor VO’s. Uit een recent door ons gehouden enquête onder VO’s, blijkt dat er behoefte is aan diverse tools. GPSS heeft die voor u ontwikkeld in de vorm van trainingen, workshops, adviseurschap en door op te treden als sparringspartner.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu.