Menu

Evenwichtige belangenafweging door VO

Het wetsvoorstel van de Wtp staat er vol mee: ‘evenwichtige belangenafweging.’ Een pensioenfondsbestuur moet aan evenwichtige belangenafweging doen en een VO moet dit beoordelen.

Maar wat is evenwichtige belangenafweging precies en hoe toets je dat als VO? En wat is hierbij de rol van het intern toezicht (raad van toezicht, visitatiecommissie of de niet-uitvoerende bestuurders (NUB)? In onze workshop “VO: Komen tot een beoordelingskader” gaan we hier uitgebreid op in, want evenwichtige belangenafweging is een belangrijk onderdeel van de normen aan de hand waarvan het VO straks gaat adviseren en oordelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu.