Menu

Zelfevaluatie: ook voor VO

In onze nieuwsbrief van oktober 2017 schreven we al dat we het vreemd vinden dat DNB in haar brochure over zelfevaluatie zich alleen richt op besturen van pensioenfondsen. Terwijl dit ook een krachtig tool kan zijn voor verantwoordingsorganen (‘VO’s’).

In de nieuwe versie van de Code Pensioenfondsen staat opgenomen dat ook VO’s aan zelfevaluatie moeten doen. Wij juichen dit toe, want “zelfevaluatie is een middel om op het eigen functioneren te reflecteren en om dit (voortdurend) te kunnen verbeteren”, aldus DNB. En in de woorden van een VO-lid waar we recent een zelfevaluatie hebben begeleid: “Zelfevaluatie helpt ons om met elkaar in gesprek te gaan over hoe wij functioneren en hoe wij wíllen functioneren. Dit leidt tot een verbeterslag.“

Volgens de Code Pensioenfondsen komen de volgende onderwerpen in de zelfevaluatie van het VO aan de orde:

  • deskundigheid
  • diversiteit
  • gedrag en cultuur
  • voldoen aan competentieprofiel
  • betrokkenheid van de leden van het VO
  • de relatie tussen het VO en bestuur.

De eerste drie onderwerpen komen overeen met die worden genoemd voor de zelfevaluatie van het bestuur.

VO’s worden steeds meer serieus genomen. Dat verdienen ze ook, gezien de professionaliseringsslag die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Het feit dat VO’s nu ook aan zelfevaluatie moeten doen, zien wij als een erkenning hiervan. Waarom zelfevaluatie ‘met enige regelmaat’ moet plaatsvinden, en niet elk jaar, zoals voor de andere pensioenfondsorganen geldt, kunnen wij echter niet plaatsen. Het “voortdurend verbeteren” van ook het VO is van belang voor het gehele pensioenfonds, dus ook hier is een jaarlijkse zelfevaluatie op zijn plaats.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu.