Menu

Governance vermogensbeheer moet op de schop

DNB heeft op 7 december de eisen gepresenteerd die zij stelt aan de beleggingskennis van pensioenfondsbestuurders. Duidelijk is dat veel fondsen hun governance structuur moeten aanscherpen en versterken.

Voor fondsen die onderwerp zijn (geweest) van een beleggingsonderzoek van DNB zal dit geen verrassing zijn. 26% Van de bevindingen in de beleggingsonderzoeken 2015-2016 had betrekking op governance. Onvoldoende countervailing power, onvoldoende bestuurlijke control, belangenverstrengeling en onvoldoende beleggingskennis zijn enkele van de terugkerende bevindingen die DNB sinds 2009 noemt. De governance vormt een zwakke schakel in het beleggingsproces en moet dan ook op de schop. Daarbij is zowel de opzet (op papier) als de werking (in de dagelijkse praktijk) van cruciaal belang. En de samenhang met het integraal risicomanagement.

Onze aanpak
Omdat het beleggingsproces bij de meeste fondsen het domein is van de financiële experts, is er vaak weinig aandacht voor de inrichting van de governance. Met name ten aanzien van het creëren van voldoende bestuurlijke control. Wij hebben diverse fondsen hierbij ondersteund en hebben goede ervaringen met de volgende aanpak. Onze aanpak sluit aan bij de visie die DNB heeft op governance:

1. Uitvoeren nulmeting op de volgende onderwerpen:

  • a. Doel, strategie en risicotolerantie beleggingsbeleid: formulering, vastleggingonderlinge consistentie
  • b. Bestuurlijke organisatie vermogensbeheerfunctie en bijbehorende risicobeheersing
  • c. Verdeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • d. Voorwaarden keyplayers (waaronder de actuele geschiktheidseisen)

2. Bespreken uitkomsten nulmeting met bestuur en vaststellen uitkomsten
3. Formuleren aanbevelingen, inclusief bijbehorend plan van aanpak
4. Bespreken aanbevelingen met bestuur en vaststellen uitkomsten
5. Implementatie aanbevelingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu