Menu

Hoe organiseert een VO goede advisering?

Een beoordelingskader maken is maar één, maar wel een belangrijk!, onderdeel van wat er nodig is om als VO aan de slag te gaan in het kader van de Wet toekomst pensioenen. Er gaat veel op VO’s afkomen en daarom is het belangrijk om goed voorbereid te zijn.

Door de Stichting van de Arbeid waren we in 2021 al gevraagd, als bureau dat veel werkt met en voor VO’s, om te delen hoe VO’s zich goed kunnen voorbereiden. We hebben toen een stappenplan gedeeld.
Nu er meer bekend is over de Wtp, kan het stappenplan met meer details worden gevuld:


Deze stappen komen kort gezegd op het volgende neer.

• Kennisopbouw: beperk je daarbij in eerste instantie tot de hoofdlijnen.
• Bepaal focusonderwerpen: concentreer je op onderwerpen die direct impact hebben voor de deelnemer. Juist daar ligt de toegevoegde waarde van het VO.
• Beoordelingskader: stel als VO een beoordelingskader op, zie ook hierboven.
• Informatievergaring: Laat je de komende maanden door het bestuur goed meenemen en vraag daarbij om informatie die is toegesneden op de rol van het VO en de onderwerpen die het VO belangrijk vindt.
• Proces: Wees een actieve gesprekspartner voor het bestuur en intern toezicht. En treed, zo mogelijk, in contact met je achterban zodat je weet wat daar leeft en juist vanuit dat perspectief waarde kunt toevoegen
• Planning: Maak goede onderlinge werkafspraken: doet iedereen alles of verdeel je de taken. En stem de VO-planning goed af op de planning van het bestuur en het intern toezicht rondom het Wtp-proces zodat je tijdig een degelijk advies kan afgeven.

Indien gewenst kunnen we samen met u het stappenplan vormgeven en invullen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu.