Menu

Integriteit tools

GPSS kan u adviseren over een breed scala aan pensioenvraagstukken. Wij staan voor governance in integraal perspectief, maar u kunt ook voor onderdelen van onze dienstverlening kiezen.

Workshop en Scans 
In onze praktijk, zowel die als adviseur als in de rol van bestuurder en toezichthouder, komen we regelmatig integriteitsissues tegen. Daarnaast doet DNB ook dit jaar weer onderzoek onder pensioenfondsen naar integriteit en heeft de Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen een enquete uitgezet.
Een goed integriteitsbeleid draagt bij aan een goede governance. Daarom geven wij integriteitsworkshops die de bewustwording ten aanzien van integriteitsissues verhogen en ook een gezamenlijk normenkader helpen ontwikkelen. Daarnaast heeft GPSS twee verschillende scans ontwikkeld die inzicht geven in waar u staat op integriteitsgebied.

Workshop Awareness integriteit voor pensioenfondsen
Onze workshop zorgt er op een leuke en interactieve manier voor dat u zich bewust wordt van mogelijke integriteitsissues én dat u start met de ontwikkeling van een gezamenlijk normenkader hoe hier mee om te gaan. In onze folder leest u hier meer over.

Integriteit scans
Onze integriteit scans geven u inzicht in waar uw fonds staat op integriteitsgebied. U krijgt hiermee een onafhankelijke beoordeling van de opzet én werking van de maatregelen die u heeft getroffen om integriteitsrisico’s te beheersen.  In onze folder leest u hier meer over.

Neem contact op met GPSS

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Stuurt u ons dan een mailtje via info@gpss.nu of belt u ons. Wij helpen u graag verder. Paulien Siegman (06 – 83 94 89 07) en Selma Smit
(06 – 46 34 49 24).