Menu

IORP II en gemengd bestuursmodel

Zoals bekend moet op 13 januari 2019 de IORP II richtlijn zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Ondanks vele berichtgevingen op dit gebied, ook van DNB en de Pensioenfederatie, krijgen de ruim 30 fondsen met een gemengd bestuursmodel hierbij weinig expliciete guidance.

Alle pensioenfondsen zijn gebonden aan de regelgeving die uit de IORP II richtlijn voortvloeit. Een onderwerp dat de gemoederen behoorlijk bezig houdt, is de inrichting van de zogenaamde sleutelfuncties. Dit betreft de risicobeheerfunctie, de actuariële functie en de interne auditfunctie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de ‘houder van de sleutelfunctie’ (hierna Sfh) en ‘de personen die de sleutelfuncties vervullen. Met name aan de Sfh worden stringente eisen gesteld.

Ieder pensioenfonds is zelf verantwoordelijk voor de invulling van de sleutelfuncties.  Inmiddels hebben zowel DNB als de Pensioenfederatie handvatten gegeven die bij de inrichting van de sleutelfuncties behulpzaam kunnen zijn. Saillant detail is dat deze zeker niet op alle punten eenduidig zijn. Ander opvallend punt is dat deze handreikingen alleen (DNB) of vooral (Pensioenfederatie) aandacht besteden aan de inrichting bij fondsen met een paritair bestuursmodel. De ruim 30 fondsen met een gemengd bestuursmodel krijgen hierbij weinig expliciete guidance.

Wilt u met andere bestuurders in het gemengde bestuursmodel ideeën en oplossingen uitwisselen, kijkt u dan in de nieuwsbrief onder de kop “Uitnodiging kennisdelen”.