Menu

Ondernemingsraden

De rol van ondernemingsraden wordt binnenkort uitgebreid. En als er geen vakbonden betrokken zijn, dan heeft u nu al een belangrijke stem op pensioengebied. Hoe zorgt u dat u voldoende kennis heeft op pensioengebied en hoe vult u uw rol in? Welke informatie krijgt u en hoe beoordeelt u de aan u voorgelegde pensioenvraagstukken? Zo maar een paar vraagstukken waar u mee te maken kan krijgen. GPSS heeft veel ervaring met allerlei soorten pensioenvraagstukken en richt zich vooral op:

Governance

Governance vraagstukken zijn GPSS toevertrouwd. Denk hierbij aan hoe u invulling geeft aan uw relatie met de werkgever, het pensioenfondsbestuur en/of de pensioencommissie, hoe u eventueel medezeggenschap wilt inregelen via het verantwoordingsorgaan of belanghebbendenorgaan, hoe u uw eventuele voordrachtrecht voor nieuwe leden van dergelijke organen vormgeeft, en hoe u zorgt dat u voldoende kennis heeft, etc. Lees meer

Pensioen juridisch

Loopt u tegen een juridische vraagstuk aan ? GPSS pakt het voor u op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan of u wel of niet moet worden betrokken bij keuzes van de werkgever op pensioen gebied, het verkrijgen van benodigde informatie, hoe u beoordeelt of u inspraak heeft over een bepaald pensioenonderwerp, hoe u uw rol invult, welke informatie u krijgt, hoe u de aan u voorgelegde pensioenvraagstukken beoordeelt, etc. Lees meer

Strategie

Met haar brede ervaring ondersteunt GPSS u graag bij strategische vraagstukken op pensioen gebied. Denk hierbij aan pensioenvraagstukken die voortvloeien uit de Wet op de ondernemingsraden, beoordeling van een wijziging van de pensioenregeling, of van pensioenuitvoerder zoals bijvoorbeeld bij overgang naar een Algemeen pensioenfonds (APF), het vertrek van de pensioenregeling naar het buitenland, etc.. Lees meer

Stakeholdermanagement

Duurzame relaties met uw stakeholders zijn essentieel voor uw effectiviteit. Denk hierbij aan uw relatie met de werkgever en de pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar). Wij ondersteunen hierbij bijvoorbeeld met pensioen trainingen, ook over de rol en taken van de diverse partijen, begeleiding van sessies waarin de samenwerking tussen partijen in kaart wordt gebracht en verbeterd, etc. Lees meer

Neem contact op met GPSS

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Stuurt u ons dan een mailtje via info@gpss.nu of belt u ons. Wij helpen u graag verder. Paulien Siegman (06 – 83 94 89 07) en Selma Smit
(06 – 46 34 49 24). Of ga naar contact.

Ga naar contact