Menu

Onderzoek: Sleutelfuncties in Omgekeerd gemengd bestuursmodel

GPSS heeft recent onderzoek uitgevoerd onder 16 fondsen met een omgekeerd gemengd bestuursmodel naar de inrichting van de sleutelfuncties. De conclusie is dat het voor pensioenfondsen met het OGM een hele puzzel is gebleken om de sleutelfuncties in het richten. Dit komt mede door de wijze waarop de IORP II-regelgeving in de Nederlandse regelgeving is vertaald.
Duidelijk is daarbij dat van de verwachtingen van de wetgever dat de implementatie van IORP II niet of nauwelijks tot extra tijdsbesteding en dito kosten zou leiden, voor fondsen met het OGM weinig terecht is gekomen.

Maakt dit het OGM minder aantrekkelijk als bestuursmodel? Wij denken van niet. Als een paritair fondsbestuur overstapt naar dit model, kan er bij aanvang al rekening worden gehouden met de inrichting van sleutelfuncties. Dit voorkomt veel problemen waar de onderzochte fondsen tegenaan zijn gelopen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu.