Menu

Pensioen cursus en training

GPSS kan u adviseren over een breed scala aan pensioenvraagstukken. Wij staan voor governance in integraal perspectief, maar u kunt ook voor onderdelen van onze dienstverlening kiezen.

Wij geven regelmatig trainingen aan besturen, belanghebbendenorganen, verantwoordingsorganen en OR’s over pensioen. En die worden zeer goed beoordeeld, zo blijkt uit evaluaties.

Paulien Siegman geeft al ruim 25 jaar trainingen op pensioengebied. En sinds het bestaan van GPSS geven Paulien en Selma succesvol samen diverse trainingen. Dit zijn altijd maatwerktrainingen; u geeft aan waar u behoefte aan heeft en samen komen we tot een passende invulling. Daarbij kijken we hoe we de training of cursus voor de deelnemers zo aantrekkelijk mogelijk kunnen maken. Onze trainingen hebben altijd een of meer interactieve elementen; omdat de leerstof dan beter beklijft, maar ook omdat dat gewoon leuker is.

Verantwoordingsorgaan
GPSS heeft diverse trainingen speciaal voor verantwoordingsorganen ontwikkeld. Momenteel geven wij veel trainingen en workshops aan VO’s over hun formele en informele rol ten aanzien van het nieuwe pensioenstelsel. We hebben speciaal voor VO’s tools ontwikkeld om op goede wijze de eigen rol in te vullen.
De training rol en taken VO’s geven wij regelmatig aan nieuwe (leden van) VO’s. Daarnaast is een populaire workshop die om te komen tot een plan van aanpak, maar ook begeleiden wij VO’s bijvoorbeeld bij hun rol in een liquidatie- of fusietraject. Onze cursussen en workshops worden zeer positief beoordeeld.
Zo gaf de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan van het  Rabobank Pensioenfonds ons een 10 voor de begeleiding van de studiedag, waar de zelfevaluatie door het VO onderdeel van uitmaakte. In onze folder ziet u de trainingen die we onder meer hebben gegeven, maar in feite is (bijna) alles mogelijk; we leveren graag maatwerk.

Ondernemingsraden
Ondernemingsraden hebben recent meer bevoegdheden op pensioengebied gekregen. We trainen daarom ook steeds vaker OR’s, bijvoorbeeld omdat zij de nieuwe pensioenregeling die de werkgever heeft voorgesteld moeten (kunnen) beoordelen. Dit geldt ook voor de nieuwe pensioenregeling die moet worden afgesproken in het kader van het Pensioenakkoord / het nieuwe pensioenstelsel!

Neem contact op met GPSS

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Stuurt u ons dan een mailtje via info@gpss.nu of belt u ons. Wij helpen u graag verder. Paulien Siegman (06 – 83 94 89 07) en Selma Smit
(06 – 46 34 49 24).