Menu

Pensioenfederatie over IORP II en omgekeerd gemengd model

De Pensioenfederatie heeft voor haar leden een toelichting en handvatten gepubliceerd, waarbij in een afzonderlijke bijlage aandacht wordt besteed aan de inrichting van de sleutelfunctiehouders (sfh’s) bij fondsen met een omgekeerd gemengd bestuursmodel.

De (7) fondsen met een paritair gemengd bestuursmodel komen hierbij niet aan bod. Voor grote pensioenfondsen wordt er daarbij van uitgegaan dat alle sfh’s bij interne specialisten op deskundigheidsniveau E worden belegd. Voor middelgrote fondsen wordt aangegeven dat de risicobeheerfunctie mogelijk bij een niet uitvoerende bestuurder kan worden belegd, de actuariële functie bij een uitvoerende bestuurder-specialist en de interne auditfunctie bij een interne specialist op E-niveau.
Daarbij wordt echter niet ingegaan op de overwegingen die aan de verschillende wijzen van invulling ten grondslag liggen en hoe je bijvoorbeeld omgaat met de rapportage- en meldplicht indien een sfh bij een niet uitvoerende bestuurder wordt belegd.
Opvallend is ook dat dit een andere invulling is dan DNB voorstaat (zie deze nieuwsbrief “DNB over IORP II en omgekeerd gemengd model”).

Wilt u met andere bestuurders in het gemengde bestuursmodel ideeën en oplossingen uitwisselen, kijkt u dan in de nieuwsbrief onder de kop “Uitnodiging kennisdelen”.