Menu

Pensioenfondsbesturen

Het besturen van een pensioenfonds wordt steeds complexer. En het kost steeds meer tijd. Mede daarom wordt het steeds lastiger om nieuwe leden voor de fondsorganen te vinden. De regels en eisen nemen al maar toe en ook de betrokken partijen worden steeds veeleisender. Hoe zorgt u dat u in control blijft, houdt u de kosten beperkt en zorgt u voor tevreden deelnemers? En op welke wijze betrekt u de werkgever, het verantwoordingsorgaan, het intern toezicht en wellicht ook het belanghebbendenorgaan en de ondernemingsraad hierbij? Hoe zorgt u voor goede en genoeg kandidaten voor het bestuur, het verantwoordingsorgaan of het belanghebbendenorgaan? GPSS heeft veel ervaring met allerlei soorten pensioenvraagstukken en richt zich vooral op:

Governance

Governance vraagstukken zijn GPSS toevertrouwd. Denk hierbij aan de inrichting van het (nieuwe) bestuursmodel en de bijbehorende gremia, borging van geschiktheid en diversiteit, een goede vergaderstructuur en -cultuur, governance rondom integrale risicobeheersing en inrichting checks & balances, inrichting en professionalisering bestuursondersteuning, optimaliseren van uw relatie met uw bestuursbureau, etc. Lees meer

Pensioen juridisch

Loopt u tegen een juridische vraagstuk aan? GPSS pakt het voor u op. Denk hierbij aan wijziging van de pensioenregeling, eisen aan nieuwe bestuursmodellen op grond van de Wet versterking bestuur, aanpassen van statuten en reglementen, zorgen voor goede uitbestedingscontracten en dat een collectieve waarde-overdrachten, fusie of liquidatie van het fonds voldoet aan de wet en eisen van de toezichthouder, etc. Lees meer

Strategie

Strategische vraagstukken zijn niet meer weg te denken. Denk hierbij aan vraagstukken over artikel 102a Pensioenwet, de ontwikkeling van doelstellingen, strategie en visie, overgang naar een algemeen pensioenfonds (APF), heroverweging bestuursmodel, borging van een optimale diversiteit, uitbestedingsvraagstukken, samenwerkingsvraagstukken, het al dan niet opheffen van uw fonds etc. Lees meer

Stakeholdermanagement

U opereert in een speelveld waarin de opbouw en onderhoud van duurzame relaties met uw stakeholders essentieel zijn voor uw effectiviteit. Denk hierbij aan uw uitbestedingspartners en vraagstukken rondom onafhankelijke oordeelsvorming en voldoende coutervailing power. Maar ook aan optimalisering van uw relatie met de andere fondsorganen en externe stakeholders als OR, vakbonden en werkgever etc.Lees meer

Neem contact op met GPSS

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Stuurt u ons dan een mailtje via info@gpss.nu of belt u ons. Wij helpen u graag verder. Paulien Siegman (06 – 83 94 89 07) en Selma Smit
(06 – 46 34 49 24). Of ga naar contact.

Ga naar contact