Menu

Praktijkervaringen omgekeerd gemengd bestuursmodel

De partners van GPSS adviseren niet alleen pensioenfondsen, maar vervullen zelf ook diverse nevenfuncties om uit eigen praktijkervaring te kunnen putten. Selma Smit vertelt in onderstaand interview over haar ervaringen als onafhankelijk voorzitter en niet uitvoerend bestuurder bij een pensioenfonds met een omgekeerd gemengd bestuursmodel.

 

Om te zorgen dat we in onze adviespraktijk ook kunnen putten uit eigen praktijkervaring, vervullen wij nevenfuncties. Zo is Selma Smit, sinds september 2018 onafhankelijk voorzitter en niet uitvoerend bestuurder (NUB) bij het Bedrijfstakpensioenfonds Banden en Wielen. Een pensioenfonds met een omgekeerd gemengd bestuursmodel (‘ogm’). En heeft Paulien Siegman verschillende UB en NUB geïnterviewd. Omdat we kunnen leren van deze ervaringen, volgt hierna een kort interview met Selma en heeft Paulien haar bevindingen vastgelegd in een boek.*

Veel mensen vinden de vermenging van de bestuurlijke en toezichthoudende rol in het ogm een lastige. Hoe ervaar je dat zelf als NUB?

Het is inderdaad soms best lastig om als NUB toezicht te houden op het beleid dat je zelf hebt uitgestippeld en op de gang van zaken binnen het fonds waarvoor jezelf verantwoordelijk bent. Het helpt mij wel dat ik bij veel fondsen binnenkijk en ervaring heb als toezichthouder en visiteur. Daardoor kan ik beide rollen goed scheiden en weet ik in mijn toezichthoudende rol met welk perspectief en vanuit welke normenkader ik moet kijken en hoe hoog ik de lat moet leggen. Ik kan mij wel voorstellen dat als je die ervaring mist zowel de scheiding tussen beide rollen als de invulling van de toezichthoudende rol een stuk abstracter en daarmee lastiger is.

Doen jullie als fonds specifieke dingen om voor de NUB die toezichthoudende ervaring missen, die rol concreter te maken?

Jazeker. Voordat het fonds is overgegaan naar het ogm hebben de NUB een training gevolgd om een beter beeld van hun nieuwe rol te krijgen. Daarbij is zowel aandacht besteed aan hun rol als algemeen bestuurder als aan hun rol als intern toezichthouder. Daarnaast hebben we een auditcommissie ingesteld die bestaat uit 2 externe deskundigen met veel toezichthoudende ervaring. Zij helpen de NUB bij de concretisering van het normenkader en het stellen van de juiste vragen op deelonderwerpen. Ook hebben we als NUB samen met de auditcommissie een concreet toezichtsplan opgesteld. Onderdeel van dat toezichtsplan is ook dat we voor een aantal onderwerpen gaan kijken hoe andere fondsen aan die onderwerpen invulling geven. Dit verbreedt onze blik als NUB, scherpt ons in de eisen die we aan onszelf mogen c.q. moeten stellen en maakt het toezichthouden nog leuker.

Zijn er zaken die in de praktijk anders uitpakken dan je had verwacht?

In de literatuur en vanuit DNB is vooral veel aandacht voor de toezichthoudende taak van de NUB. Maar daarnaast blijven de NUB ook gewoon bestuurders die  verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen binnen het fonds en samen met de uitvoerend bestuurders als één team opereren. Het is ontzettend belangrijk om zorg te dragen voor een zodanige inrichting van de bestuurlijke processen dat alle bestuurders hun bestuurlijke verantwoordelijkheid ook feitelijk kunnen nemen en te zorgen dat tussen de UB en de NUB geen ‘wij-zij’- gevoel ontstaat. Onderling vertrouwen en onderlinge transparantie is daarvoor essentieel. Maar ook periodieke evaluatie en voldoende ruimte voor het goede gesprek daarover, moeten niet worden onderschat. De onafhankelijk voorzitter speelt daarbij nog een belangrijkere rol dan ik van tevoren had ingeschat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu.

 

*Praktijkervaring met het omgekeerd gemengd bestuursmodel bij pensioenfondsen, te bestellen via boekOGM@yahoo.com