Menu

Professionalisering: VO Rabobank pakt taken serieus op

Veel verantwoordingsorganen zijn bezig met een professionaliseringsslag. GPSS staat hen bij met workshops, trainingen en advisering. Zo heeft het Verantwoordingsorgaan van het Rabobank Pensioenfonds onze hulp gevraagd bij de concrete uitwerking van haar rol en taken.

Mede vanwege de introductie van een one tier board model bij het fonds. Voorzitter Armand Lagerweij van het VO: “Wij hadden allerlei ideeën en ervaringen, en GPSS heeft ons kunnen helpen met een duidelijk kader, uitleg van de regels en hun praktijkkennis van het omgekeerd gemengd bestuursmodel.” “GPSS heeft een duidelijke structuur neergezet over hoe we in het nieuwe model gaan werken. Dit voorkomt veel discussie in de toekomst”, zo voegt vice-voorzitter Jan de Wit toe.

Het resultaat is een Charter, waarin rol, taken en werkwijze duidelijk zijn beschreven. En daarbij gaat het niet alleen over het VO zelf. Armand Lagerweij: “In het Charter staat bijvoorbeeld ook hoe wij willen samenwerken met de niet-uitvoerende bestuurders. Daar gaan we binnenkort afspraken mee maken.” Voor het VO is duidelijk dat het helpt als je als VO goed nadenkt wat je wilt en dat vervolgens vastlegt. “De externe hulp van GPSS was hierbij zeer welkom”, zo sluit Jan de Wit het interview af.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu.