Menu

Referenties

Het Verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds ING beoordeelde de kennis- en challengesessie over de Wet toekomst pensioenen van Paulien met een ‘uitstekend’, waarbij zelfs twee leden de bijeenkomst met een 10 beoordeelden! Uit één van de evaluatieformulieren: Praktische handvatten; out-of-the-box denken; inzichten gekregen. 

De voorzitter van de raad van toezicht van Pensioenfonds Pon gaf ons een 8,5 voor het begeleiden van de zelfevaluatie.

De niet-uitvoerende bestuurders van het Pensioenfonds KLM Cabinepersoneel gaven aan Paulien een 9- gemiddeld voor het begeleiden van de evaluatie van het beloningsbeleid en het komen tot een nieuw beloningsbeleid. Uit de evaluatieformulieren: zeer goede inhoudelijke discussie, pragmatische aanpak en goede benchmark.

De pensioencommissie van de centrale ondernemingsraad van Shell beoordeelde onze studiedag over het nieuwe pensioenstelsel met een 8,5. Uit een van de evaluatieformulieren: Paulien heeft de studiedag uitstekend begeleid. Heel goede uitleg, zeer informatief en veel ruimte voor vragen.

Het Verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds van de KAS BANK gaf ons gemiddeld een 9 voor de studiedag over de inhoud en rol en taken van het VO ten aanzien van de toekomst van het pensioenfonds. Een van de leden van het verantwoordingsorgaan schrijft hierover: Duidelijk, goede praktijkvoorbeelden, veel kennis cursusleidster.

De directeur van de Shell pensioenfondsen, tevens uitvoerend bestuurder, schreef aan Paulien de volgende e-mail over de door haar begeleide studiedagen van de twee besturen: Hartelijk dank voor jouw support en begeleiding voor deze dagen. Iedereen die ik sprak vond het een heel goed resultaat, waarmee de samenwerking in de besturen verder versterkt is!

Het Verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds Xerox beoordeelde onze workshop over de rol van het VO ten aanzien van het nieuwe pensioenstelsel met een ruime 9. Uit de beoordelingen: Veel ervaring en kennis. Interactief. Heldere aandachtspunten voor VO waar te acteren.

Een lid van het Verantwoordingsorgaan van Mediahuis Nederland Pensioenfonds schreef op het evaluatieformulier over een door Paulien gegeven online training: Was fijn om op een wat meer gestructureerde wijze na te denken over rollen binnen het pensioenfonds en daarbij begeleid te worden door een professional met veel kennis van de pensioenwereld.

De voorzitter van Unilever APF gaf ons een 8 voor de online begeleide zelfevaluatie van het bestuur en hij meldde op het evaluatieformulier: gegeven het instrument (teamssessie) en vanwege aanpak Paulien: prima resultaat waarmede wij verder kunnen.

De raad van toezicht van Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland beoordeelde onze online begeleide zelfevaluatie met een 8,5. Op een van de evaluatieformulieren stond: Nuttig dat Paulien ook zelf toezichtervaring heeft.

Het verantwoordingsorgaan van het Nedlloyd Pensioenfonds gaf gemiddeld een 9,3 over een door Selma gegeven training over de rol van het VO bij de overgang naar een ander bestuursmodel. Uit de evaluatieformulieren: Open discussie met voldoende ruimte voor vragen. Deskundig advies! En: Uitermate nuttig, niet te theoretisch, wel praktisch.

Het verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds VLEP was zeer tevreden over de begeleiding van hun studie-ochtend over relevante actuele ontwikkelingen op governancegebied voor verantwoordingsorganen. Op de evaluatieformulieren werd over Selma aangegeven: Een zeer ervaren trainer. De gemiddele score bedroeg een 8,2.

Het Bestuur van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting gaf ons gemiddeld een 9 voor de zelfevaluatie die wij hebben begeleid.  Uit de evaluatieformulieren: De inbreng van jouw praktijkervaring is bijzonder nuttig. En: Paulien begeleidt de sessie en de discussie op een uitstekende manier. 

Het verantwoordingsorgaan van Ahold Delhaize Pensioen  met een gemengd bestuursmodel gaf ons een 8,8 voor onze workshop Opstellen jaarplan VO. Uit de evaluatieformulieren: Héél goed. En: Zo doorgaan, goede balans tussen kennis, theorie en praktijk. 

Het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche dat wij begeleidden bij de overgang naar het omgekeerd gemengd bestuursmodel heeft op het evaluatieformulier over de training van bestuurders in het nieuwe model aangegeven: De training is een uitstekende voorbereiding op de transitie naar het nieuwe bestuursmodel. Deze training kreeg dan ook een gemiddelde score van 8,5 van de bestuurders.

Het bestuur van Pensioenfonds Atradius Nederland beoordeelde onze zelfevaluatie met gemiddeld een 8,5. Uit een van de evaluatieformulieren Prima! Nuttig. 

Het verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds SNS REAAL beoordeelde onze Trainingssessie Werkwijze verantwoordingsorgaan in relatie tot bestuur en raad van toezicht met gemiddeld een 8,5.

Het aankomende omgekeerd gemengde bestuur van Rabobank Pensioenfonds gaf ons voor de speciaal voor haar gemaakte 2-daagse governance training een 7,8 (dag 1) en een 8,5 (dag 2).

De voorzitter van het Verantwoordingsorgaan van het Rabobank Pensioenfonds gaf ons een 10 voor de begeleiding van de studiedag, waar de zelfevaluatie door het VO onderdeel van uitmaakte.

Het Verantwoordingsorgaan van het ABN AMRO  Pensioenfonds gaf ons een 8,9 gemiddeld voor een training over de rol en taken van het verantwoordingsorgaan in het omgekeerd gemengd bestuursmodel. Uit de evaluatieformulieren van de deelnemers: Praktische training met praktijk voorbeelden.  En: Erg prettige en duidelijke training.

Het bestuur van het Metro Pensioenfonds gaf ons voor de begeleiding van de zelfevaluatie een ruime 8.

Het bestuur van het Sportfondsen Pensioenfonds gaf ons voor de begeleiding van de zelfevaluatie een 8,5. Een van de bestuursleden schreef op het evaluatieformulier: Deze zelfevaluatie was zelfs leuk te noemen.

Diverse leden van het Verantwoordingsorgaan van het Spoorwegpensioenfonds kwalificeerden onze teambuildingssessie als uitstekend. Bovendien kregen we een 8,5 gemiddeld voor onze workshop Opstellen jaarplan.

Het bestuur van Pensioenfonds Legal & General  gaf ons een 8,5 gemiddeld voor de begeleiding van de zelfevaluatie. Uit één van de evaluatieformulieren: Leuke interactieve training, goede terugkoppeling van de gesprekken en actiepunten.

Daan Heijting, oud directeur bestuursbureau Pensioenfonds ING: Met de beoogde splitsing en de invoering van een nieuwe CDC-pensioenregeling had ik bij Pensioenfonds ING behoefte aan een sparringpartner met veel ervaring op het terrein van governance en bestuursondersteuning in een complexe, sterk veranderende en politiekgevoelige omgeving. Op basis van mijn eerdere positieve ervaringen, heb ik Selma ingehuurd en dat is me wederom zeer goed bevallen. Selma, dankjewel voor je inzet en steun!

De leden van het Verantwoordingsorgaan van het Algemeen Pensioenfonds KLM waardeerden de workshop Oordeelsvorming met gemiddeld een 9.

De ondernemingsraad van ING Bank waardeerde de training over pensioen en pensioenonderwerpen voor de cao-tafel met gemiddeld een 8,5.

Daniël Sikkens,plaatsvervangend-voorzitter bestuur Nedlloyd Pensioenfonds: Het bestuur van het Nedlloyd Pensioenfonds heeft in kader van de jaarlijkse evaluatie van zijn eigen functioneren de afgelopen jaren een beroep gedaan op Paulien Siegman. Paulien heeft op professionele en transparante wijze inhoud gegeven aan haar rol als facilitator bij het proces van zelfevaluatie. Aan de hand van een vragenlijst en individuele gesprekken met de bestuursleden heeft zij een uitstekend rapport uitgebracht aan de hand waarvan het bestuur zijn eigen functioneren op een openhartige wijze heeft kunnen bespreken. Paulien is in staat om onderwerpen bespreekbaar te maken. Ook heeft zij door haar manier van optreden bij de bespreking van haar rapport in het bestuur een goede richting aan de discussie en bewustwording gegeven.

EMEA Finance Strategic Compliance and Policy Lead, Monsanto Holland BV:Wij hebben met Paulien Siegman en een collega, een groot project m.b.t. overdracht van pensioenrechten en sluiting van het bedrijfspensioenfonds uitgevoerd. Het was een complex project, in een internationale omgeving (VS), waarbij de stake-holders niet alleen verschillende belangen hadden maar ook niet allemaal kennis hadden van Hollandse pensioenen. Paulien heeft op een zeer prettige manier samengewerkt, de juridische kant voor de werkgever behartigd en was altijd zeer duidelijk met haar goede uitleg over de verschillende pensioenconstructies voor de verschillende groepen. Ze heeft het project op de rit gehouden en was instrumenteel voor een goed resultaat in deze complexe omgeving. Klasse!

Mark de Wijs, directeur SPO: Als Selma binnenkomt, dan komt er ook iemand binnen. Met luide stem, open blik en zin in hetgeen te gebeuren staat treedt zij de situatie tegemoet. Goed luisterend, snel van begrip en graag en vooral ook origineel meedenkend. Een genot om mee te werken, je kan er iets aan overlaten, verstand van zaken én het komt voor elkaar. Kijk…., daar hou ik van!

Willeke Wentholt, Pensioenfonds Swiss Re Nederland:Paulien heeft samen met het team van haar voormalige werkgever het projectmanagement verzorgd tijdens het liquidatietraject bij Stichting Pensioenfonds Swiss Re Nederland. Naast de leiding over dit team heeft zij gedurende dit traject een grote rol gespeeld in een heldere communicatie richting alle deelnemers en overige betrokkenen. Tevens heeft zij op uiterst deskundige en plezierige wijze het bestuur van juridische adviezen voorzien. Haar deskundigheid, integriteit, inzet en netwerk werden door het bestuur zeer gewaardeerd.

Job Kerkhof, Pension Fund Unilever Nederland: Namens haar toenmalige werkgever was Paulien Siegman juridisch adviseur van Pensioenfonds Progress op het gebied van pensioenrecht. Zij heeft dit altijd op een goede en zorgvuldige manier gedaan. Paulien is door ons altijd als zeer deskundig ervaren. Haar adviezen waren van goede kwaliteit, goed onderbouwd en goed toepasbaar.

Frans Dooren, directeur Nedlloyd Pensioenfonds, naar aanleiding van een cursus voor het verantwoordingsorgaan en bestuur over de nieuwe rol en taken van het verantwoordingsorgaan:Ik wilde je nog even bedanken voor de goede en interessante presentatie. Heb er alleen maar lovende woorden over gehoord en het heeft de juiste discussie losgemaakt over de taken en tijdsbesteding van het verantwoordingsorgaan.

Uit het evaluatieformulier van onze workshop Komen tot plan van aanpak/jaarplan aan het Verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds Holland Casino, de heer W. Leenders: Er is me veel duidelijk geworden heel leerzaam. Super. Goede uitleg en fijne sfeer. Iemand met veel kennis

Neem contact op met GPSS

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Stuurt u ons dan een mailtje via info@gpss.nu of belt u ons. Wij helpen u graag verder. Paulien Siegman (06 – 83 94 89 07) en Selma Smit
(06 – 46 34 49 24).