Menu

Referenties zelfevaluatie

Het verantwoordingsorgaan van het Metro pensioenfonds gaf ons gemiddeld een 9 voor de zelfevaluatie. Uit een van de evaluatieformulieren: Je stelde goede vragen, je wist ons verder op scherp te zetten, maakte ons goed duidelijk wat onze “taak” als VO is en waar we “invloed” zouden kunnen nemen.

De voorzitter van Unilever APF gaf ons een 8 voor de online begeleide zelfevaluatie van het bestuur en hij meldde op het evaluatieformulier: gegeven het instrument (teamssessie) en vanwege aanpak Paulien: prima resultaat waarmede wij verder kunnen.

De raad van toezicht van Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland beoordeelde onze online begeleide zelfevaluatie met een 8,5. Op een van de evaluatieformulieren stond: Nuttig dat Paulien ook zelf toezichtervaring heeft.

Het merendeel van de leden van het Verantwoordingsorgaan van BPL Pensioen beoordeelde de begeleiding van de zelfevaluatie sessie door Paulien met een ‘uitstekend’.

Het Bestuur van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting gaf ons gemiddeld een 9 voor de zelfevaluatie die wij hebben begeleid.  Uit de evaluatieformulieren: De inbreng van jouw praktijkervaring is bijzonder nuttig. En: Paulien begeleidt de sessie en de discussie op een uitstekende manier. 

Het bestuur van Pensioenfonds Atradius Nederland beoordeelde onze zelfevaluatie met gemiddeld een 8,5. Uit een van de evaluatieformulieren Prima! Nuttig. 

De voorzitter van het Verantwoordingsorgaan van het Rabobank Pensioenfonds gaf ons een 10 voor de begeleiding van de studiedag, waar de zelfevaluatie door het VO onderdeel van uitmaakte.

Sportfondsen Pensioenfonds gaf ons voor de begeleiding van de zelfevaluatie een 8,5. Een van de bestuursleden schreef op het evaluatieformulier: Deze zelfevaluatie was zelfs leuk te noemen.

Het bestuur van Pensioenfonds Nederlandse Groothandel gaf ons een 8 gemiddeld voor de begeleiding van de zelfevaluatie. Uit twee verschillende evaluatieformulieren van de bestuursleden: Zonder deze externe begeleiding hadden we nooit zo concreet kunnen worden  en Prima sessie. 

Daniël Sikkens, plaatsvervangend-voorzitter bestuur Nedlloyd Pensioenfonds, over de door ons begeleide zelfevaluatie:“Het bestuur van het Nedlloyd Pensioenfonds heeft in kader van de jaarlijkse evaluatie van zijn eigen functioneren de afgelopen jaren een beroep gedaan op Paulien Siegman. Paulien heeft op professionele en transparante wijze inhoud gegeven aan haar rol als facilitator bij het proces van zelfevaluatie. Aan de hand van een vragenlijst en individuele gesprekken met de bestuursleden heeft zij een uitstekend rapport uitgebracht aan de hand waarvan het bestuur zijn eigen functioneren op een openhartige wijze heeft kunnen bespreken. Paulien is in staat om onderwerpen bespreekbaar te maken. Ook heeft zij door haar manier van optreden bij de bespreking van haar rapport in het bestuur een goede richting aan de discussie en bewustwording gegeven.

Het bestuur van Pensioenfonds Legal & General gaf ons een 8,5 gemiddeld voor de begeleiding van de zelfevaluatie. Uit één van de evaluatieformulieren: Leuke interactieve training, goede terugkoppeling van de gesprekken en actiepunten.