Menu

Samenwerking

GPSS focust zich op governancevraagstukken. Dit is een breed werkveld en heeft veel raakvlakken met andere expertisegebieden. Om bij multidisciplinaire vraagstukken hoogwaardige kwaliteit te kunnen blijven bieden, werken we in die gevallen samen met andere experts. Dit zijn:

Floxx Solutions and Valuations voor vraagstukken op het gebied van risicomanagement
Focus Orange voor vraagstukken van actuariële aard
VPSolutions voor vraagstukken ten aanzien van competenties en teamsamenstellingen.