Menu

Seminar omgekeerd gemengd bestuursmodel

GPSS heeft op 23 maart jl. een seminar over het omgekeerd gemengd model georganiseerd voor alle pensioenfondsen die een overgang naar dit model overwegen. Het doel van deze bijeenkomst was om onze kennis en ervaring te delen. Daarnaast waren ook uitvoerende (UB) en niet-uitvoerende bestuurders (NUB) aanwezig om over hun ervaringen te vertellen.

De belangrijkste conclusies van het seminar waren:
– Overgaan naar het omgekeerd gemengd bestuursmodel is geen doel op zich, maar moet aansluiten bij de fondsstrategie en de besturing die daarbij passend is.
– Neem voldoende tijd voor voorbereiding op het nieuwe model en training van bestuurders: de rollen wijzigen namelijk echt.
– Maak bij de voorbereiding goede afspraken over de onderlinge taakverdeling.
– Betrek stakeholders en DNB bij de voorbereiding.
– Besteed ook na invoering van het model regelmatig aandacht aan de werking van het model en de rolvastheid van de bestuurders.

Deze conclusies komen overeen met de uitkomsten van het onderzoek dat wij in 2016 onder fondsen met dit bestuursmodel hebben uitgevoerd.

Alle deelnemers waren na afloop erg enthousiast, zowel over de bijdrage die het seminar aan hun beeldvorming over het model heeft opgeleverd als de onderlinge discussie die daarbij op gang kwam. Zelfs de ervaringsdeskundigen gaven achteraf aan toch nog nieuwe informatie te hebben opgestoken.

Omdat een aantal geïnteresseerden helaas op 23 maart verhinderd was, overwegen we om in het najaar nogmaals een dergelijk seminar te organiseren. Mocht u interesse hebben om daaraan deel te nemen, dan kunt u zich aanmelden via info@gpss.nu