Menu

Uitdagingen bij omgekeerd gemengd model

Van de fondsen met het omgekeerd gemengd bestuursmodel (OGM), ondervindt een groot deel nog implementatieperikelen. Wij hebben de belangrijkste uitdagingen uit ons onderzoek op een rijtje gezet.

In het najaar van 2016 hebben wij bestuurders (niet-uitvoerende (NU) en uitvoerende (UB) van nagenoeg alle fondsen met een OGM geïnterviewd. De belangrijkste uitdagingen die zij ondervinden, zijn:

  • Het toepassen van een nieuw model, met veelal dezelfde mensen: bestuurders worden NUB en directie bestuursbureau wordt veelal UB
  • Een goede invulling geven aan de ‘nieuwe’ rollen binnen het model
  • De andere competenties en gedrag die de nieuwe rollen vereisen
  • De dubbelrol die de NUB heeft: zowel bestuurder als intern toezichthouder
  • Het ruime wettelijke kader rondom de rol van intern toezichthouder: hierdoor bestaat veel ruimte voor eigen invulling maar ook voor onzekerheid.

Ondanks deze uitdagingen, geven de bestuurders aan tevreden te zijn met het nieuwe bestuursmodel en willen zij niet meer terug naar het oude.

Onze aanpak
In de ondersteuning die wij verschillende fondsen hebben gegeven bij de overgang naar het nieuwe bestuursmodel in de vorm van training en advisering, pakken wij de overgang aan als verandertraject. Daarbij is een goede voorbereiding cruciaal. Niet alleen op papier, maar vooral ook in samenwerking met de bestuurders die de verandering vorm moeten geven. De kans om het model succesvol te implementeren, wordt dan vele malen groter.

Ook na de implementatie is het essentieel om regelmatig te evalueren of:
1. De beoogde doelstellingen worden gerealiseerd,
2. Het model werkt zoals het zou moeten werken
3. De spelers in het model hun rol goed invullen
4. Alle spelers beschikken over de juiste tools om hun rol goed te kunnen invullen.

Onze specifiek daarvoor ontwikkelde governancescan en onze speciaal voor dit model ontwikkelde variant van de zelfevaluatie zijn hiervoor goede instrumenten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu