Menu

Verandervermogen: een nieuwe vereiste competentie?

Voor de blijvende veranderingen op pensioengebied is het verandervermogen van pensioenfondsen cruciaal. Denk aan veranderingen in wetgeving, nieuwe ontwikkelingen op technologisch gebied en veranderende marktomstandigheden. En misschien toch nog een nieuw pensioencontract. Het is ook niet voor niets voor het tweede jaar een onderwerp waar toezichthouder DNB scherp naar kijkt.

DNB ziet verandervermogen als een belangrijk risico. “Wanneer instellingen zich onvoldoende aanpassen aan veranderende omstandigheden en risico’s onvoldoende beheersen, kunnen op termijn het verdienpotentieel en uiteindelijk ook de financiële soliditeit verslechteren,“ zo schrijft DNB in haar brochure Toezicht vooruitblik 2019. De toezichthouder doet dan ook actief onderzoeken bij pensioenfondsen op dit gebied.

Wat is nu precies verandervermogen? Wij zijn van mening dat verandervermogen aanwezig is als een pensioenfonds(bestuur) bereid en in staat is om veranderingen daadwerkelijk succesvol te implementeren. Het gaat dus ondermeer over governance, gedrag & cultuur, maar ook over training, begeleiding en leiderschap. Uit DNB onderzoek in 2013 blijkt dat leiderschap een bepalende rol speelt. Leiderschap komt niet alleen van de voorzitter, maar ook van de overige bestuursleden. Zij moeten allen achter de verandering staan en die uitdragen. Daarnaast moet het bestuur er voor zorgen dat degenen die de wijziging moeten gaan implementeren het nut hiervan inzien en vervolgens de tools krijgen om de nieuwe situatie te bewerkstelligen. Dit vereist de benodigde vaardigheden die geschaard kunnen worden onder een gezamenlijke noemer, namelijk de competentie veranderkracht. Gezien alle ontwikkelingen die er nog aan komen, lijkt het ons goed dat deze competentie onderdeel gaat uitmaken van het functieprofiel van (nieuwe) bestuurders.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu.