Menu

Verantwoordingsorgaan blijft in ontwikkeling

Verantwoordingsorganen hebben het lastig, zo blijkt uit onder meer uit de Evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Verschillende aspecten zorgen daarvoor. Door hier expliciet bij stil te staan, bijvoorbeeld in de vorm van training, blijft het VO opgewassen tegen haar taak.

Door drie aspecten hebben verantwoordingsorganen het lastig:

a.      Verantwoordingorganen hebben een adviestaak én een verantwoordingstaak. Uit de genoemde evaluatie blijkt dat dit kan zorgen voor een onduidelijk takenpakket voor het VO. Het VO kan immers in de positie komen dat zij, in het kader van haar verantwoordingstaak, moet oordelen over een onderwerp waar ze al eerder advies over heeft gegeven.

b.     Er komen steeds meer raden van toezicht, omdat nu ook fondsen met een belegd vermogen van meer dan 1 miljard euro verplicht zijn tot instelling hiervan. In de evaluatie is te lezen dat het VO en de raad van toezicht ten aanzien van sommige onderwerpen op elkaars terrein dreigen te komen bij de taakuitoefening. Bij fondsen met een visitatiecommissies speelt dit minder.

c.      In 2014 zijn veel verantwoordingsorganen met de nieuwe wettelijke rol ingesteld. Daarom stromen er dit jaar bij diverse verantwoordingsorganen nieuwe leden in. Ook zij moeten zich de rol en taken van het VO eigen maken en hun weg vinden in de samenwerking met de overige fondsgremia.

Het is van belang dat verantwoordingsorganen hierbij stilstaan en zich blijven ontwikkelen. In onze trainingen en workshops adviseren wij verantwoordingsorganen onder meer het volgende:
1.      Zorg voor een duidelijke taakomschrijving
2.      Maak een jaarplan waarin de wijze van werken van het VO wordt vastgelegd
3.      Besteed ook tijd aan zaken als groepsdynamiek, omgangsvormen,  tijdsbesteding, en dergelijke
4.      Betrek het bestuur en het intern toezicht bij de bespreking over de taakinvulling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu.