Menu

Verdere professionalisering VO is een feit + Uitnodiging seminar

In 2015 hebben wij (via d’Hooghe Siegman) onderzoek gedaan naar de werking van verantwoordingsorganen die sinds 2014 extra bevoegdheden hebben gekregen. Toen was de conclusie dat VO’s een goede eerste start hadden gemaakt, maar er nog veel ruimte voor verbetering bestond. Dit jaar zijn in Pensioen Pro diverse negatieve uitingen gedaan over VO’s. Ze zouden overbodig zijn en moeten worden gezien als ‘zoethoudertje’. Reden genoeg om ons onderzoek te herhalen.

Hiertoe hebben we 50 VO-rapporten over 2018 (opgenomen in de bestuursverslagen 2018) doorgenomen van een representatieve groep pensioenfondsen. Uit deze VO-verslagen blijkt een duidelijke ontwikkeling in verdere professionalisering van VO’s; wij noemen drie van de diverse onderzochte elementen op dit gebied: een intensivering van de opleidingsactiviteiten, frequenter overleg tussen bestuur en VO en daarnaast is de kwaliteit van de verslagen toegenomen. Uit het onderzoek blijkt dat veel van de onderzochte VO’s hun medezeggenschaps- en verantwoordingstaken duidelijk professioneel hebben opgepakt. Een belangrijke sprong voorwaarts ten opzichte van 2015! In onze volgende nieuwsbrieven besteden we hier meer aandacht aan.

U kunt het rapport opvragen via info@gpss.nu (kosten 250 euro, excl. btw). Daarnaast organiseren we een vrij toegankelijk seminar voor belangstellenden:

Uitnodiging seminar Professionalisering VO

Op de 5e verjaardag van verantwoordingsorganen nieuwe stijl, hebben wij ons onderzoek van 2015 herhaald naar de professionalisering van deze organen. Hiertoe hebben we 50 VO-rapporten doorgenomen van een representatieve groep pensioenfondsen, opgenomen in de bestuursverslagen over 2018.

Over de onderzoeksresultaten organiseren wij voor belangstellenden een vrij toegankelijk seminar op maandagmiddag 18 november aanstaande. U kunt zich aanmelden via https://gpss.nu/inschrijfformulier-seminar-vo/