Menu

Visie

GPSS bekijkt governance vraagstukken vanuit een breed en integraal perspectief zodat de governance uw organisatie ondersteunt en uw kernactiviteiten op elkaar zijn afgestemd. GPSS hanteert een pragmatische insteek en stelt de mensen die deel uitmaken van uw governance daarbij centraal. Uw governance kan immers alleen maar goed functioneren als deze door hen gedragen wordt en eenvoudig toepasbaar is. Onze visie steunt op brede kennis en werkervaring van GPSS in de pensioenwereld en andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de not for profit sector.

Governance in integraal perspectief: de 12 elementen van goede governance

Of u nu bestuurder bent van een pensioenfonds, lid van het verantwoordingsorgaan of het belanghebbendenorgaan, een goede governance is noodzakelijk om uw doelstellingen te realiseren. In de visie van GPSS gaat governance niet alleen om de inrichting van het bestuursmodel, maar betreft het alle activiteiten die nodig zijn op het gebied van sturing, beheersing, toezicht en verantwoording. Daarom heeft GPSS de 12 elementen voor een goede governance ontwikkeld en vormgegeven in bovenstaand governance rad.

Voor een goed werkende governance is het volgens GPSS van belang dat alle 12 elementen geïntegreerd en in samenspraak met de betrokken spelers in uw organisatie worden ontwikkeld en aangepakt. Een governancesysteem werkt immers alleen als de mensen die daarin participeren, het nut daarvan inzien en het zich eigen hebben gemaakt. Een goede governance ondersteunt en is onlosmakelijk verbonden met kernactiviteiten als integrale risicobeheersing, vermogensbeheer, pensioenuitvoering en communicatie. GPSS noemt dat ‘governance in integraal perspectief’. Met haar brede kennis en ervaring, kan GPSS u helpen om de verschillende onderdelen van uw governance zodanig te ontwikkelen dat het u op effectieve en efficiënte wijze ondersteunt om bij de realisatie van uw doelstellingen op koers te komen of te blijven.

Ervaring van binnenuit

GPSS onderscheidt zich met deze integrale visie én door haar pragmatische insteek. Een goede governance  op papier ontwerpen is vrij eenvoudig, maar er voor zorgen dat het ook werkt, is een heel ander verhaal. Als enig bureau in Nederland hebben Selma en Paulien op governancegebied bij veel spelers in het pensioenveld volop met de ‘poten in de klei’ gestaan en meegeholpen koers te bepalen en dat doen zij nog steeds.

De gehele dienstverlening, G(governance), P(pensioen juridisch), S(strategie) en S(stakeholdermanagement) staat in het teken om met een pragmatische insteek én samen met de betrokken spelers te komen tot governance in integraal perpectief. Met GPSS aan boord kunt u de goede koers varen!

Neem contact op met GPSS

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Stuurt u ons dan een mailtje via info@gpss.nu of belt u ons. Wij helpen u graag verder. Paulien Siegman (06 – 83 94 89 07) en Selma Smit
(06 – 46 34 49 24).