Menu

Visitatiecommissie afgeschaft?

Het kabinet heeft plannen om de visitatiecommissie af te schaffen. Als dat door gaat moet u nadenken over een andere vorm van intern toezicht. Wordt het een raad van toezicht of niet-uitvoerende bestuurders en hoe besluit u dit?

 Al in 2014 heeft het kabinet aangegeven visitatiecommissies in 2017 te gaan afschaffen. Om het intern toezicht te versterken. Er ligt nu een plan om ondernemingspensioenfondsen met een vermogen van 1 mrd en hoger te verplichten een andere vorm van intern toezicht in te stellen. Wij adviseren daarom fondsbesturen tijdig na te denken over een alternatief. Dit kan worden gezocht in een raad van toezicht. Of in een one tier board model, met een deel van de eigen bestuurders die toezicht gaan houden (de niet-uitvoerende bestuurders, NUB). Een keuze voor de laatste optie houdt ook het invoeren van een nieuw bestuursmodel in.
Beide opties hebben voor- en nadelen.

Onze aanpak
Hoe een beslissing te nemen over het alternatief voor de visitatiecommissie? Wij hebben goede ervaringen met onze volgende aanpak:

  1. Vaststellen welke eisen het fonds stelt aan het intern toezicht
  2. Vaststellen welke optie (RvT of NUB) het beste daarbij aansluit
  3. Nader onderzoeken voorlopige keuze: gevolgen, voor-en nadelen, ervaringen uit de praktijk
  4. Tijdig betrekken van het verantwoordingsorgaan (VO)
  5. Nemen van een besluit, na advies van het VO
  6. Implementatie besluit.

Het nadenken over een alternatief is ook een goed moment om te kijken hoe de governance verder kan worden versterkt. Met onze governance scan brengen wij dit voor u in kaart.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu