Menu

Medezeggenschap: aan de slag met het nieuwe pensioenstelsel!

Veel werkgevers zijn gestart met afspraken maken over het nieuwe pensioenstelsel. De (C)OR kan daarbij een belangrijke gesprekspartner zijn.
Ook pensioenfondsbesturen zijn begonnen met kennisopbouw en plannen maken rondom het nieuwe pensioenstelsel. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de uitwerking van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen sociale partners en het pensioenfondsbestuur in een concreet plan van aanpak. Beide partijen staan voor complexe keuzes met grote impact voor deelnemers, slapers en pensioengerechtigden. Saillant detail daarbij is dat veel van deze impactvolle keuzes door de wetgever worden belegd bij sociale partners, terwijl zowel de slapers als pensioengerechtigden daar niet zijn vertegenwoordigd. Binnen de meeste pensioenfondsen is dit wèl het geval. Zowel in het bestuur als in het verantwoordingsorgaan.

Om te zorgen dat de (C)OR als volwaardige gesprekspartner voor de werkgever en het verantwoordingsorgaan als volwaardige gesprekspartner voor het bestuur van het pensioenfonds kan optreden – zowel de (C)OR als het VO hebben immers belangrijke instemmings- respectievelijk adviesrechten terzake! – is het van belang dat de werkgever en het bestuur van het pensioenfonds de medezeggenschap reeds van het begin af aan betrekken in het traject en zorg dragen voor voldoende opleiding en kennisopbouw.

De afgelopen maanden hebben we diverse studiemiddagen voor ondernemingsraden en verantwoordingsorganen over het nieuwe pensioenstelsel gefaciliteerd die zeer goed worden gewaardeerd. Naast de uitleg over de inhoud van het nieuwe stelsel, hebben we ook met elkaar gekeken naar wat de rol van de (C)OR respectievelijk het VO hierin kan zijn. En voor het VO: hoe zij invloed kan uitoefenen.

Voor meer informatie over ons trainingsaanbod Pensioenakkoord kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu.