Menu

VO heeft recht op minimaal 5 dagen training

Ondanks negatieve berichten over verantwoordingsorganen (VO’s), zien wij in onze praktijk VO’s die sterk zijn gegroeid in hun rol en hun taken heel serieus nemen. Veel VO’s willen trainingen volgen. De wet bepaalt dat VO-leden (en overigens ook: BO-leden) recht hebben op minimaal 5 dagen training per jaar.

 

Lees hieronder het hele artikel

Recent zijn er negatieve berichten over verantwoordingsorganen (VO’s) verschenen. De ene jurist noemde VO’s ‘een zoethoudertje’ (Roland de Greef) en een andere ‘overbodig’(Bianca van Tilburg).

In onze praktijk zien wij echter een hele andere ontwikkeling. Wij zien VO’s die de afgelopen jaren sterk zijn gegroeid in hun rol en hun taken heel serieus nemen. Dit wordt ook bevestigd in het evaluatierapport van de Wet Versterking bestuur pensioenfondsen. Meer dan 2/3e van de ondervraagde besturen, intern toezichthouders en VO-leden is van mening dat het VO goed in staat is een oordeel te geven over het handelen van het bestuur. In het rapport worden overigens ook kritische punten over het VO genoemd, met name door de geïnterviewde experts. Dit gaat ondermeer over deskundigheid en dat het takenpakket van het VO vaak niet duidelijk is.

VO’s hebben pas sinds medio 2014 het huidige takenpakket. Het is niet vreemd dat zij in hun rol moeten groeien. Bovendien is de taakomschrijving in de Pensioenwet zo ruim, dat het zoeken is wat nu precies de rol van het VO is.

In de Pensioenwet staat dat verantwoordingsorganen recht hebben op bepaalde voorzieningen. Veel VO’s willen trainingen volgen, maar soms heeft het bestuur hier moeite mee. Vanwege de kosten, of omdat zij (wat het bestuur betreft) een (vergaande) deskundigheid niet nodig hebben. Dan is het goed om te weten dat de wet bepaalt dat VO-leden (en overigens ook: BO-leden) recht hebben op minimaal 5 dagen training per jaar, onder werktijd of anders tegen bezoldiging. Bovendien kan het VO een deskundige tijdens haar vergadering uitnodigen en die persoon om advies vragen.

Wij geven regelmatig training aan VO’s en BO’s. Een nieuwe trend is dat wij niet alleen door besturen, maar de laatste jaren ook steeds vaker door VO’s (en ook door BO’s) worden gevraagd om een zelfevaluatie te begeleiden. Een duidelijk signaal hoe serieus verantwoordingsorganen hun taken nemen. En mocht een VO nog niet goed functioneren, dan ligt daar zeker ook een taak voor het bestuur. Dat is immers verantwoordelijk voor de goede governance van het fonds, waartoe ook het VO behoort.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu.