Menu

Werkgevers

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. En een kostbare. Maar hoe zorgt u er als werkgever voor dat de pensioenuitvoering goed verloopt? Dat de kosten niet (te) hoog oplopen en dat de medewerkers de regeling waarderen? Zo maar een paar vraagstukken waar u mee te maken kunt krijgen. En daarnaast zijn er ook nog diverse partijen die mee (willen) praten op pensioengebied. GPSS heeft veel ervaring met allerlei soorten pensioenvraagstukken en richt zich vooral op:

Governance
Governance vraagstukken zijn GPSS toevertrouwd. Denk hierbij aan de invulling van uw rol of uw relatie met de pensioenuitvoerder (verzekeraar of pensioenfonds) en de wijze waarop deze aan u verantwoording aflegt, de wijze waarop u de medezeggenschap wilt inregelen via de OR, het verantwoordingsorgaan of belanghebbendenorgaan, etc. Ook kunnen we namens u zitting nemen in een van de fondsorganen. Lees meer

Pensioen juridisch

Loopt u tegen een juridische vraagstuk aan op pensioen gebied? GPSS pakt het voor u op. Denk hierbij aan wijziging van de pensioenregeling, beoordeling van de overeenkomst met uw pensioenuitvoerder, aanpassen van het pensioenreglement, wettelijke eisen rond pensioencommunicatie, collectieve waarde-overdracht, liquidatie van het pensioenfonds, etc. Lees meer

Strategie

Strategische vraagstukken op pensioen gebied zijn niet meer weg te denken. Denk hierbij aan de keuze voor een pensioenuitvoerder (is een algemeen pensioenfonds (APF) iets voor u?), het beperken van de kosten van de pensioenregeling, het beter laten aansluiten van de pensioenregeling bij uw overige arbeidsvoorwaarden, het al dan niet opheffen van het pensioenfonds, etc. Lees meer 

Stakeholdermanagement

U opereert in een speelveld waarin opbouw en onderhoud van duurzame relaties met uw stakeholders essentieel zijn voor uw effectiviteit. Denk hierbij aan stakeholders zoals de OR, vakbonden en werknemers. Wij begeleiden daartoe bijvoorbeeld sessies waarin de samenwerking tussen partijen in kaart wordt gebracht en verbeterd, zelfevaluaties, de opzet en implementatie van communicatietrajecten, etc. Lees meer

Neem contact op met GPSS

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Stuurt u ons dan een mailtje via info@gpss.nu of belt u ons. Wij helpen u graag verder. Paulien Siegman (06 – 83 94 89 07) en Selma Smit
(06 – 46 34 49 24).