Menu

Wokz stakeh

EMEA Finance Strategic Compliance and Policy Lead, Monsanto Holland BV: “Wij hebben met Paulien Siegman en een collega, een groot project m.b.t. overdracht van pensioenrechten en sluiting van het bedrijfspensioenfonds uitgevoerd. Het was een complex project, in een internationale omgeving (VS), waarbij de stake-holders niet alleen verschillende belangen hadden maar ook niet allemaal kennis hadden van Hollandse pensioenen. Paulien heeft op een zeer prettige manier samengewerkt, de juridische kant voor de werkgever behartigd en was altijd zeer duidelijk met haar goede uitleg over de verschillende pensioenconstructies voor de verschillende groepen. Ze heeft het project op de rit gehouden en was instrumenteel voor een goed resultaat in deze complexe omgeving. Klasse! “

Willeke Wentholt, Swiss Re: “Paulien heeft samen met het team van haar voormalige werkgever het projectmanagement verzorgd tijdens het liquidatietraject bij Stichting Pensioenfonds Swiss Re Nederland. Naast de leiding over dit team heeft zij gedurende dit traject een grote rol gespeeld in een heldere communicatie richting alle deelnemers en overige betrokkenen. Tevens heeft zij op uiterst deskundige en plezierige wijze het bestuur van juridische adviezen voorzien. Haar deskundigheid, integriteit, inzet en netwerk werden door het bestuur zeer gewaardeerd.”