Menu

Zelfevaluatie: niet alleen voor besturen

Recent heeft DNB een brochure over zelfevaluatie van besturen van pensioenfondsen uitgebracht. Opvallend is dat hierin alleen gesproken wordt over zelfevaluatie van besturen van pensioenfondsen. Wij zijn van mening dat zelfevaluatie ook voor andere fondsorganen van groot belang is.

Zelfevaluatie is, zo blijkt uit onderzoek, een uitstekend middel om te komen tot beter functioneren. ‘DNB gelooft in de kracht van zelfevaluatie’, zo schrijft zij dan ook in een recente brochure. Voorwaarden voor een goede zelfevaluatie zijn onder meer een gezamenlijke voorbereiding en gedeelde doelstellingen, het creëren van vertrouwen om lastige onderwerpen bespreekbaar te maken, vertaling van de uitkomsten van de zelfevaluatie in concrete acties en het (regelmatig laten) begeleiden van de zelfevaluatie door een externe.

Opvallend is echter dat in de brochure alleen gesproken wordt over besturen van pensioenfondsen. En alleen bestuurders aan het woord komen. Terwijl een jaarlijkse zelfevaluatie volgens de Code Pensioenfondsen ook verplicht is voor raden van toezicht en belanghebbendenorganen.
Daarnaast zien wij in onze praktijk een opvallende trend, namelijk dat steeds meer verantwoordingsorganen aan zelfevaluatie doen, regelmatig begeleid door een externe. Met als doel om effectiever op te kunnen treden en hiaten in kaart te brengen. Een duidelijk signaal dat verantwoordingsorganen na veelal de eerste jaren in de nieuwe setting zoekende te zijn geweest, volwassen aan het worden zijn.
Gezien het grote belang dat DNB hecht aan zelfevaluaties, begrijpen wij echter niet goed dat de brochure zo eenzijdig is ingestoken. De inzichten uit de brochure zijn evenwel voor alle genoemde groepen bruikbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu.