Menu

Zelfevaluatie: ook voor vergroten effectiviteit bestuursmodel

Een zelfevaluatie kan mede worden ingezet om de effectiviteit van uw bestuursmodel te verbeteren of de inrichting van uw intern toezicht te optimaliseren.

Al vele jaren verzorgen de partners van GPSS zelfevaluaties voor besturen van pensioenfondsen. Deze zijn recent nog gewaardeerd met een 8,5! De laatste paar jaar combineren wij dit steeds vaker met de vraag om ook de governance door te lichten. En zo te komen tot aanbevelingen om de effectiviteit van het bestuursmodel te verbeteren.

Recent hebben we voor een groot pensioenfonds een zelfevaluatie uitgevoerd waarbij tevens de vraag was om de werking van het intern toezicht door te lichten. Na een bestudering van de fondsdocumenten, interviews met de betrokkenen en een discussie met het bestuur, heeft GPSS praktische adviezen kunnen geven die hebben geleid tot een beter werkend bestuursmodel.

Voor alle besturen die nog een zelfevaluatie op korte termijn moeten doen én een raad van toezicht moeten invoeren, hebben wij nog een tip: neem in de zelfevaluatie de wensen voor het optimaliseren van het intern toezicht mee. Die kunt u vervolgens gebruiken bij het opstellen van een functieprofiel en het zoeken naar geschikte leden voor de RvT.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu.