Menu

Artikelen

Seminar omgekeerd gemengd bestuursmodel

GPSS heeft op 23 maart jl. een seminar over het omgekeerd gemengd model georganiseerd voor alle pensioenfondsen die een overgang naar dit model overwegen. Het doel van deze bijeenkomst was om onze kennis en ervaring te delen. Daarnaast waren ook uitvoerende (UB) en niet-uitvoerende bestuurders (NUB) aanwezig om over hun ervaringen te vertellen. De belangrijkste […]

Lees meer

Governance Nieuwsbrief GPSS – februari 2018

Lees meer

Seminar omgekeerd gemengd bestuursmodel

GPSS organiseert op vrijdagochtend 23 maart een seminar over het omgekeerd gemengd model voor alle pensioenfondsen die een overgang naar dit model overwegen. Het doel van deze bijeenkomst is om onze kennis en ervaring te delen in een interactieve bijeenkomst. Daarnaast zullen ook uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders over hun ervaringen komen vertellen. DNB (onder voorbehoud) […]

Lees meer

IORP 2 vraagt om herijking governancestructuur

Begin 2019 gaat de Europese IORP 2-richtlijn gelden die eist dat alle pensioenfondsen een interne auditfunctie kennen. Fondsen zullen daarom dit jaar moeten gebruiken om hun governance zodanig te herijken dat dit aansluit bij de eisen van deze richtlijn. In onze vorige nieuwsbrief hebben wij geschreven over de wijziging in governancestructuur die nodig is bij […]

Lees meer

Liquidatie: toestemming nodig deelnemers?

Regelmatig begeleiden wij liquidaties van pensioenfondsen. Telkens weer komt de vraag op of aan de (oud) deelnemers toestemming moet worden gevraagd om de pensioenen over te dragen naar een nieuwe uitvoerder. Dit blijft een lastige vraag. Ingeval pensioenfondsen de pensioenen naar een nieuwe pensioenuitvoerder overdragen ‘bij liquidatie’ dan stelt de wet dat geen toestemming hoeft […]

Lees meer

Auditcommissie in omgekeerd gemengd model

Wij krijgen regelmatig vragen over de inrichting van de auditcommissie in het omgekeerd gemengd bestuursmodel. Hieronder bespreken we twee vragen die regelmatig hierbij opkomen. Pensioenfondsen met een omgekeerd gemengd bestuursmodel moeten een auditcommissie oprichten. Van deze verplichting kan overigens vrijstelling worden gevraagd aan DNB. De meeste fondsen kennen echter deze commissie. Bemensing auditcommissie Allereerst is […]

Lees meer

Governance Nieuwsbrief GPSS – oktober 2017

Lees meer

Effectiviteit gemengd bestuursmodel gebaat bij duidelijke bestuurlijke taakverdeling

Mede op basis van het onderzoek gemengde besturen en intern toezicht heeft DNB afgelopen zomer een aantal aandachtspunten geformuleerd voor de borging van een adequate governance.  Een van de aandachtspunten betreft de vraag in hoeverre de verdeling van taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen het fonds aansluit op de drie functies bestuur, toezicht en verantwoording. Bij […]

Lees meer

Verantwoordingsorgaan speelt belangrijke rol bij governance

Verantwoordingsorganen (VO) kunnen belangrijke invloed uitoefenen op de governance van hun fonds. En zo de kwaliteit van het bestuur en de besluitvormingsprocessen mede bepalen. Want waarschijnlijk geldt binnenkort de verplichting om een raad van toezicht in te stellen voor alle pensioenfondsen met een vermogen van €1 mrd of meer. Het VO moet volgens de wet […]

Lees meer

Zelfevaluatie: niet alleen voor besturen

Recent heeft DNB een brochure over zelfevaluatie van besturen van pensioenfondsen uitgebracht. Opvallend is dat hierin alleen gesproken wordt over zelfevaluatie van besturen van pensioenfondsen. Wij zijn van mening dat zelfevaluatie ook voor andere fondsorganen van groot belang is. Zelfevaluatie is, zo blijkt uit onderzoek, een uitstekend middel om te komen tot beter functioneren. ‘DNB […]

Lees meer