Menu

Artikelen

Nieuwe wetgeving heeft impact op governance grote pensioenfondsen

Grote pensioenfondsen (meer dan € 10 mrd beheerd vermogen) worden per 1 januari 2018 waarschijnlijk aangemerkt als zogenaamde organisaties van openbaar belang (”oob”). Dit heeft gevolgen voor de governancestructuur van die fondsen. Tot op heden kwalificeren alleen beursgenoteerde bedrijven, banken, verzekeraars en centrale kredietinstellingen als oob onder de Wet toezicht accountantsorganisatie. Op grond van het […]

Lees meer

Governance Nieuwsbrief GPSS – mei 2017

Lees meer

Missie en strategie document vereist vóór 1 september!

Eind maart heeft DNB verteld dat zij van alle T2 fondsen vóór 1 september (de 25 grootste) of 1 oktober (de overige) aanstaande een visie en strategie document wenst te ontvangen. Omdat in 2015 beek dat 68% van de fondsen dit niet op orde had, worden nu harde eisen gesteld. Met als doel dat fondsen wendbaar […]

Lees meer

Professionalisering: VO Rabobank pakt taken serieus op

Veel verantwoordingsorganen zijn bezig met een professionaliseringsslag. GPSS staat hen bij met workshops, trainingen en advisering. Zo heeft het Verantwoordingsorgaan van het Rabobank Pensioenfonds onze hulp gevraagd bij de concrete uitwerking van haar rol en taken. Mede vanwege de introductie van een one tier board model bij het fonds. Voorzitter Armand Lagerweij van het VO: […]

Lees meer

Zelfevaluatie: ook voor vergroten effectiviteit bestuursmodel

Een zelfevaluatie kan mede worden ingezet om de effectiviteit van uw bestuursmodel te verbeteren of de inrichting van uw intern toezicht te optimaliseren. Al vele jaren verzorgen de partners van GPSS zelfevaluaties voor besturen van pensioenfondsen. Deze zijn recent nog gewaardeerd met een 8,5! De laatste paar jaar combineren wij dit steeds vaker met de […]

Lees meer

APF oplossing voor gesloten pensioenfonds?

Een gesloten fonds met een slechte financiële positie is genoodzaakt onderdak te zoeken bij een (her)verzekeraar of ander pensioenfonds. Dit leidt vaak tot hoge kortingen. Een recente praktijkcase maakt duidelijk of onderbrenging bij een APF een oplossing is. Steeds vaker kiezen werkgevers en sociale partners er voor hun pensioenregeling niet meer te laten uitvoeren door […]

Lees meer

Governance Nieuwsbrief GPSS – januari 2017

Januari 2017. GPSS brengt haar eerste governance nieuwsbrief uit! Vol met interessante informatie op het gebied van governance. Zie hieronder.  

Lees meer

Special Governance Nieuwsbrief GPSS – oktober 2018

Lees meer

Visitatiecommissie afgeschaft?

Het kabinet heeft plannen om de visitatiecommissie af te schaffen. Als dat door gaat moet u nadenken over een andere vorm van intern toezicht. Wordt het een raad van toezicht of niet-uitvoerende bestuurders en hoe besluit u dit?  Al in 2014 heeft het kabinet aangegeven visitatiecommissies in 2017 te gaan afschaffen. Om het intern toezicht […]

Lees meer

Governance vermogensbeheer moet op de schop

DNB heeft op 7 december de eisen gepresenteerd die zij stelt aan de beleggingskennis van pensioenfondsbestuurders. Duidelijk is dat veel fondsen hun governance structuur moeten aanscherpen en versterken. Voor fondsen die onderwerp zijn (geweest) van een beleggingsonderzoek van DNB zal dit geen verrassing zijn. 26% Van de bevindingen in de beleggingsonderzoeken 2015-2016 had betrekking op […]

Lees meer