Menu

Artikelen

Governance Nieuwsbrief GPSS – december 2018

Lees meer

Inrichting sleutelfuncties IORP II in gemengd bestuursmodel

GPSS heeft onderzoek gedaan naar de inrichting van het sleutelfunctiehouderschap bij fondsen met een gemengd bestuursmodel. Daaruit komt een zeer gemêleerd beeld naar voren. Ook komt aan de orde hoe DNB deze inrichting ziet. Geen duidelijke guidance  Een belangrijk element van de IORP II regelgeving is de inrichting van de zogenaamde sleutelfuncties. De guidance die […]

Lees meer

Boardroom dynamics in gemengd bestuursmodel

In een gemengd bestuursmodel hebben uitvoerende (UB) en niet uitvoerende (NUB) bestuursleden zitting in één bestuur. Met verschillende rollen. Dit vraagt om extra aandacht voor de boardroom dynamics. De UB zijn algemeen bestuurder en dagelijkse uitvoerder. De NUB combineren het algemeen bestuurderschap met de interne toezichtstaak. Paulien Siegman en Geraldine Leegwater hebben recent het boek […]

Lees meer

Commentaar bij evaluatie Wet versterking bestuur – 3

In onze nieuwsbrieven zoomen we in op onderwerpen uit de evaluatie van de Wet Versterking bestuur pensioenfondsen die relevant zijn vanuit governance perspectief. In deze nieuwsbrief staat de diversiteit in pensioenfondsbesturen centraal. Hieraan is in de pers al veel aandacht besteed. Daarom gaan we hier met name in op de meest recente initiatieven op dit […]

Lees meer

Special Governance Nieuwsbrief GPSS – oktober 2018

Lees meer

Uitnodiging kennisdelen

GPSS organiseert voor fondsen met (belangstelling voor) het gemengde bestuursmodel een kennisdelingssessie over de inrichting van het sleutelfunctiehouderschap in dit model. Onder meer John de Waal, uitvoerend bestuurder van het Ahold Pensioenfonds, zal vertellen hoe zijn fonds dit gaat doen. Hoe moeten fondsen met een gemengde bestuursmodel nu het sleutelfunctiehouderschap inrichten? We horen bij onze […]

Lees meer

IORP II en gemengd bestuursmodel

Zoals bekend moet op 13 januari 2019 de IORP II richtlijn zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Ondanks vele berichtgevingen op dit gebied, ook van DNB en de Pensioenfederatie, krijgen de ruim 30 fondsen met een gemengd bestuursmodel hierbij weinig expliciete guidance. Alle pensioenfondsen zijn gebonden aan de regelgeving die uit de IORP II richtlijn voortvloeit. […]

Lees meer

DNB over IORP II en gemengd model

Tijdens het IOPR II-seminar van 13 en 14 september 2018 jl heeft DNB uitleg gegeven van haar interpretatie van de aankomende IORP II wetgeving. Naar aanleiding van een vraag van GPSS óók voor fondsen met een omgekeerd gemengd bestuursmodel. Tijdens het seminar is ook de handreiking (http://www.toezicht.dnb.nl/binaries/50-237328.pdf) toegelicht die DNB heeft opgesteld. Deze handreiking is gericht […]

Lees meer

Governance Nieuwsbrief GPSS – september 2018

Lees meer

Aan de slag met integriteit

e bent bestuurder van een pensioenfonds en wordt gevraagd plaats te nemen in de klantenadviesraad van een uitbestedingspartij van jouw fonds. Op deze wijze kan er voor worden gezorgd dat jullie als klant nog beter worden gehoord door die partij, zo leggen zij uit. Wat doe je? Dit is een van de zaken waar bestuurders […]

Lees meer