Menu

Artikelen

Uitnodiging kennisdelen

GPSS organiseert voor fondsen met (belangstelling voor) het gemengde bestuursmodel een kennisdelingssessie over de inrichting van het sleutelfunctiehouderschap in dit model. Onder meer John de Waal, uitvoerend bestuurder van het Ahold Pensioenfonds, zal vertellen hoe zijn fonds dit gaat doen. Hoe moeten fondsen met een gemengde bestuursmodel nu het sleutelfunctiehouderschap inrichten? We horen bij onze […]

Lees meer

IORP II en gemengd bestuursmodel

Zoals bekend moet op 13 januari 2019 de IORP II richtlijn zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Ondanks vele berichtgevingen op dit gebied, ook van DNB en de Pensioenfederatie, krijgen de ruim 30 fondsen met een gemengd bestuursmodel hierbij weinig expliciete guidance. Alle pensioenfondsen zijn gebonden aan de regelgeving die uit de IORP II richtlijn voortvloeit. […]

Lees meer

DNB over IORP II en gemengd model

Tijdens het IOPR II-seminar van 13 en 14 september 2018 jl heeft DNB uitleg gegeven van haar interpretatie van de aankomende IORP II wetgeving. Naar aanleiding van een vraag van GPSS óók voor fondsen met een omgekeerd gemengd bestuursmodel. Tijdens het seminar is ook de handreiking (http://www.toezicht.dnb.nl/binaries/50-237328.pdf) toegelicht die DNB heeft opgesteld. Deze handreiking is gericht […]

Lees meer

Governance Nieuwsbrief GPSS – september 2018

Lees meer

Aan de slag met integriteit

e bent bestuurder van een pensioenfonds en wordt gevraagd plaats te nemen in de klantenadviesraad van een uitbestedingspartij van jouw fonds. Op deze wijze kan er voor worden gezorgd dat jullie als klant nog beter worden gehoord door die partij, zo leggen zij uit. Wat doe je? Dit is een van de zaken waar bestuurders […]

Lees meer

De stand van de governance: bestuursmodellen

GPSS heeft onderzoek gedaan naar de stand van de governance onder de 35 grootste pensioenfondsen. De uitkomsten delen we in deze en volgende nieuwsbrieven. In dit deel kijken we naar de verschillende bestuursmodellen. Bestuursmodellen in cijfers Allereerst hebben we gekeken naar het bestuursmodel per fonds. De top 35 pensioenfondsen bestaat uit 18 bedrijfstakpensioenfondsen (bpf), 14 […]

Lees meer

Pensioenfederatie over IORP II en omgekeerd gemengd model

De Pensioenfederatie heeft voor haar leden een toelichting en handvatten gepubliceerd, waarbij in een afzonderlijke bijlage aandacht wordt besteed aan de inrichting van de sleutelfunctiehouders (sfh’s) bij fondsen met een omgekeerd gemengd bestuursmodel. De (7) fondsen met een paritair gemengd bestuursmodel komen hierbij niet aan bod. Voor grote pensioenfondsen wordt er daarbij van uitgegaan dat […]

Lees meer

Zelfevaluatie: ook voor VO

In onze nieuwsbrief van oktober 2017 schreven we al dat we het vreemd vinden dat DNB in haar brochure over zelfevaluatie zich alleen richt op besturen van pensioenfondsen. Terwijl dit ook een krachtig tool kan zijn voor verantwoordingsorganen (‘VO’s’). In de nieuwe versie van de Code Pensioenfondsen staat opgenomen dat ook VO’s aan zelfevaluatie moeten […]

Lees meer

Commentaar bij evaluatie Wet versterking bestuur – 2

In onze nieuwbrieven zoomen we in op onderwerpen uit de evaluatie van de Wet Versterking bestuur pensioenfondsen die relevant zijn vanuit governance perspectief. In deze nieuwsbrief staat de gewenste vertegenwoordiging van risicodragers in het paritaire bestuursmodel centraal. Vertegenwoordiging van risicodragers  Ultimo 2016 had 89% van de pensioenfondsen nog een paritair bestuursmodel. Veruit de belangrijkste overweging […]

Lees meer

Verantwoordingsorgaan blijft in ontwikkeling

Verantwoordingsorganen hebben het lastig, zo blijkt uit onder meer uit de Evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Verschillende aspecten zorgen daarvoor. Door hier expliciet bij stil te staan, bijvoorbeeld in de vorm van training, blijft het VO opgewassen tegen haar taak. Door drie aspecten hebben verantwoordingsorganen het lastig: a.      Verantwoordingorganen hebben een adviestaak én […]

Lees meer