Menu

Artikelen

Governance nieuwsbrief GPSS – maart 2019

Lees meer

Zelfevaluatie: ook voor VO

In onze nieuwsbrief van oktober 2017 schreven we al dat we het vreemd vinden dat DNB in haar brochure over zelfevaluatie zich alleen richt op besturen van pensioenfondsen. Terwijl dit ook een krachtig tool kan zijn voor verantwoordingsorganen (‘VO’s’). In de nieuwe versie van de Code Pensioenfondsen staat opgenomen dat ook VO’s aan zelfevaluatie moeten […]

Lees meer

De stand van de governance: ondersteuning paritair bestuur

GPSS heeft onderzoek gedaan naar de stand van de governance onder de 35 grootste pensioenfondsen. In deze nieuwsbrief gaat het over de ondersteuning van het paritaire bestuur door de aanstelling van een onafhankelijk voorzitter en door de inzet van een bestuursbureau. Ondersteuning door aanstelling onafhankelijk voorzitter Een onafhankelijk voorzitter wordt steeds vaker toegevoegd aan paritaire […]

Lees meer

De toegevoegde waarde van de onafhankelijk voorzitter

Zoals u in het artikel De stand van de governance hebt kunnen lezen, gaan steeds meer paritaire fondsen met een onafhankelijk voorzitter werken. Daarnaast hebben alle fondsen met een omgekeerd gemengd bestuursmodel verplicht dit type voorzitter. Om meer inzicht te geven in de toegevoegde waarde die dat kan opleveren, hebben we Nelly Altenburg geïnterviewd. Zij […]

Lees meer

Verandervermogen: een nieuwe vereiste competentie?

Voor de blijvende veranderingen op pensioengebied is het verandervermogen van pensioenfondsen cruciaal. Denk aan veranderingen in wetgeving, nieuwe ontwikkelingen op technologisch gebied en veranderende marktomstandigheden. En misschien toch nog een nieuw pensioencontract. Het is ook niet voor niets voor het tweede jaar een onderwerp waar toezichthouder DNB scherp naar kijkt. DNB ziet verandervermogen als een […]

Lees meer

Governance Nieuwsbrief GPSS – december 2018

Lees meer

Inrichting sleutelfuncties IORP II in gemengd bestuursmodel

GPSS heeft onderzoek gedaan naar de inrichting van het sleutelfunctiehouderschap bij fondsen met een gemengd bestuursmodel. Daaruit komt een zeer gemêleerd beeld naar voren. Ook komt aan de orde hoe DNB deze inrichting ziet. Geen duidelijke guidance  Een belangrijk element van de IORP II regelgeving is de inrichting van de zogenaamde sleutelfuncties. De guidance die […]

Lees meer

Boardroom dynamics in gemengd bestuursmodel

In een gemengd bestuursmodel hebben uitvoerende (UB) en niet uitvoerende (NUB) bestuursleden zitting in één bestuur. Met verschillende rollen. Dit vraagt om extra aandacht voor de boardroom dynamics. De UB zijn algemeen bestuurder en dagelijkse uitvoerder. De NUB combineren het algemeen bestuurderschap met de interne toezichtstaak. Paulien Siegman en Geraldine Leegwater hebben recent het boek […]

Lees meer

Commentaar bij evaluatie Wet versterking bestuur – 3

In onze nieuwsbrieven zoomen we in op onderwerpen uit de evaluatie van de Wet Versterking bestuur pensioenfondsen die relevant zijn vanuit governance perspectief. In deze nieuwsbrief staat de diversiteit in pensioenfondsbesturen centraal. Hieraan is in de pers al veel aandacht besteed. Daarom gaan we hier met name in op de meest recente initiatieven op dit […]

Lees meer

Special Governance Nieuwsbrief GPSS – oktober 2018

Lees meer