Menu

Artikelen

Governance nieuwsbrief GPSS – juni 2019

Lees meer

VO heeft recht op minimaal 5 dagen training

Ondanks negatieve berichten over verantwoordingsorganen (VO’s), zien wij in onze praktijk VO’s die sterk zijn gegroeid in hun rol en hun taken heel serieus nemen. Veel VO’s willen trainingen volgen. De wet bepaalt dat VO-leden (en overigens ook: BO-leden) recht hebben op minimaal 5 dagen training per jaar.   Lees hieronder het hele artikel Recent […]

Lees meer

Praktijkervaringen omgekeerd gemengd bestuursmodel

De partners van GPSS adviseren niet alleen pensioenfondsen, maar vervullen zelf ook diverse nevenfuncties om uit eigen praktijkervaring te kunnen putten. Selma Smit vertelt in onderstaand interview over haar ervaringen als onafhankelijk voorzitter en niet uitvoerend bestuurder bij een pensioenfonds met een omgekeerd gemengd bestuursmodel.   Om te zorgen dat we in onze adviespraktijk ook […]

Lees meer

Geschiktheidsbudget gewenst voor intern toezicht

Intern toezichthouders van pensioenfondsen moeten onafhankelijk en geschikt zijn. Volgens de nieuwe beroepscode voor interne toezichthouders in de pensioensector (VITP) moeten zij nu ook die geschiktheid onderhouden. Maar veel interne toezichthouders kennen noch een geschiktheidsplan noch een budget. Wij vinden dat dit anders moet.   Intern toezichthouders, leden van de raad van toezicht of de […]

Lees meer

Hoe selecteer je een Algemeen pensioenfonds (APF)?

Pensioenfondsen die de overgang naar een APF overwegen, kijken onder meer naar de omvang van het vermogen dat het APF beheert en andere financiële aspecten van het APF zoals dekkingsgraad, risicohouding, premieniveau en kosten op kringniveau. Daarnaast is het ook zinvol om de volgende meer kwalitatieve criteria in de selectie te betrekken.   Besturing Bestuursmodel […]

Lees meer

Governance nieuwsbrief GPSS – maart 2019

Lees meer

Zelfevaluatie: ook voor VO

In onze nieuwsbrief van oktober 2017 schreven we al dat we het vreemd vinden dat DNB in haar brochure over zelfevaluatie zich alleen richt op besturen van pensioenfondsen. Terwijl dit ook een krachtig tool kan zijn voor verantwoordingsorganen (‘VO’s’). In de nieuwe versie van de Code Pensioenfondsen staat opgenomen dat ook VO’s aan zelfevaluatie moeten […]

Lees meer

De stand van de governance: ondersteuning paritair bestuur

GPSS heeft onderzoek gedaan naar de stand van de governance onder de 35 grootste pensioenfondsen. In deze nieuwsbrief gaat het over de ondersteuning van het paritaire bestuur door de aanstelling van een onafhankelijk voorzitter en door de inzet van een bestuursbureau. Ondersteuning door aanstelling onafhankelijk voorzitter Een onafhankelijk voorzitter wordt steeds vaker toegevoegd aan paritaire […]

Lees meer

De toegevoegde waarde van de onafhankelijk voorzitter

Zoals u in het artikel De stand van de governance hebt kunnen lezen, gaan steeds meer paritaire fondsen met een onafhankelijk voorzitter werken. Daarnaast hebben alle fondsen met een omgekeerd gemengd bestuursmodel verplicht dit type voorzitter. Om meer inzicht te geven in de toegevoegde waarde die dat kan opleveren, hebben we Nelly Altenburg geïnterviewd. Zij […]

Lees meer

Verandervermogen: een nieuwe vereiste competentie?

Voor de blijvende veranderingen op pensioengebied is het verandervermogen van pensioenfondsen cruciaal. Denk aan veranderingen in wetgeving, nieuwe ontwikkelingen op technologisch gebied en veranderende marktomstandigheden. En misschien toch nog een nieuw pensioencontract. Het is ook niet voor niets voor het tweede jaar een onderwerp waar toezichthouder DNB scherp naar kijkt. DNB ziet verandervermogen als een […]

Lees meer